Now showing items 1-2 of 2

  • 4K video přehrávač pro virtuální realitu 

    Chvíla, Václav
    Práce se zabývá implementací přehrávače videa pro virtuální realitu o kvalitě 4K. Teoretická část práce pojednává o vzniku 360° videí, jejich kompresi a následného zobrazení. V návrhu aplikace bylo zvoleno řešení s knihovnami ...
  • Zobrazení stínů ve scéně s využitím knihovny DirectX 

    Kobrtek, Jozef
    Tato práce pojednává o metodách zobrazení stínů, jejich analýze a implementaci v rozhraní DirectX 11. Teoretická část popisuje historický vývoj použití stínů v 3D aplikácích a jednotlivé algoritmy pro výpočet stínů. V rámci ...