Now showing items 1-20 of 23

 • Administrativní objekt 

  Tejkl, Jakub
  Diplomová práce „Administrativní objekt“ je zpracována jako projekt pro realizaci stavby. Objekt je situován na parc. č. 651/1, 652/1 v Brně. Objekt je určen pro administrativu, 1NP je využito jako galerie, cukrárna, trafika ...
 • Bytový dům 

  Groh, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací bytového domu s provozem cukrárny v Brně – Štýřice. Objekt je navržen jako samostatně stojící nepodsklepená budova se čtyřmi nadzemními podlažími. Půdorys objektu je ...
 • Knihovna 

  Kavečková, Hana
  Diplomová práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace veřejné knihovny v Ivanovicích na Hané. Stavba je navržena jako čtyřpodlažní objekt s částečným podsklepením. Půdorys budovy tvoří obdélník. Objekt ...
 • Marketingové aktivity Dalešického cukrářství 

  Vidlák, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá rozborem marketingového mixu společnosti Dalešické cukrářství. Teoretická část rozebírá základní pojmy marketingu, marketingový mix a jeho nástroje a rozdíly v marketingovém mixu u společnosti ...
 • Návrh strategie malé cukrárny 

  Sobol, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na návrh strategie malé cukrárny. Snaží se navrhnout takové změny, které by pomohly cukrárně v jejím dalším rozvoji. K tomu využívá teoretické poznatky, především analýzy prostředí firmy. Pomocí ...
 • Objednávkový systém pro cukrárnu U mlsné kočky 

  Zikmund, Vojtěch
  Bakalářská práce na základě analýz navrhuje objednávkový systém pro cukrárnu. Cílem je objednávkový systém, ve kterém bude cukrárna moci spravovat nabízené produkty i objednávky těchto produktů. Kromě organizace bude v ...
 • Penzion pro seniory 

  Juríková, Veronika
  V diplomové práci je řešena novostavba penzionu pro seniory. Tato diplomová práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Jedná se o samostatně stojící objekt na rovinatém pozemku. Penzion má ...
 • Penzion pro seniory 

  Doležal, Petr
  V diplomové práci je řešena novostavba penzionu pro seniory. Tato diplomová práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Jedná se o samostatně stojící objekt na rovinatém pozemku. Penzion má ...
 • Podnikatelský plán - zřízení cukrárny 

  Velová, Petra
  Zaměřením této bakalářské práce je návrh a sestavení podnikatelského plánu pro založení cukrárny v Mladé Boleslavi. Tato bakalářská práce rozpracovává podnikatelský plán od teoretických základů, přes analýzu současné situace ...
 • Podnikatelský plán na založení cukrárny 

  Vaníčková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru pro založení cukrárny. V první části budou vysvětleny základní pojmy a teoretická východiska pro zpracování podnikatelského záměru. Druhá část bude zaměřena ...
 • Podnikatelský plán na založení cukrárny s ruční výrobou v Šumperku 

  Rambousková, Ivona
  Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro založení cukrárny s ruční výrobou ve městě Šumperk. První, teoretická část práce, je zaměřena na vymezení základních pojmů v oblasti myšlenky a vymezení činnosti, ...
 • Podnikatelský plán na založení cukrárny s ruční výrobou v Šumperku 

  Rambousková, Ivona
  Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro založení cukrárny s ruční výrobou ve městě Šumperk. První, teoretická část práce, je zaměřena na vymezení základních pojmů v oblasti myšlenky a vymezení činnosti, ...
 • Podnikatelský plán na založení cukrárny v okrese Brno-venkov 

  Otrusiníková, Yveta
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení nové cukrárny v obci Mokrá-Horákov. První, teoretická část práce obsahuje teoretická východiska vymezující podnikatelskou myšlenku, pojetí a strukturu ...
 • Podnikatelský plán pro založení cukrárny 

  Vašulínová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem pro založení cukrárny. Cílem této práce je zpracování podkladů k zahájení podnikatelské činnosti v oblasti výroby a prodeji cukrářských produktů. Teoretická část vymezuje ...
 • Podnikatelský plán pro založení cukrárny 

  Malásková, Dominika
  Bakalářská práce se zaměřuje na podnikatelský plán pro založení cukrárny v Brně. V první části jsou položeny teoretické základy podnikatelského plánu. Analytická část této práce se zabývá analýzami souvisejícími s ...
 • Podnikatelský plán založení cukrárny v Novém Městě na Moravě 

  Petrová, Regina
  Diplomové práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu založení vlastního podniku – cukrárny v Novém Městě na Moravě. Teoretická část obsahuje teoretická východiska pro založení podniku, podrobný popis podnikatelského ...
 • Podnikatelský záměr - vybudování cukrárny 

  Běloušková, Jana
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru na vybudování cukrárny, která bude poskytovat nejen cukrářské výrobky, ale i celý sortiment ostatních výrobků, které do obdobných prodejen patří. Cukrárna bude ...
 • Podnikatelský záměr pro rozvoj cukrárny 

  Réblová, Monika
  Hlavním cílem diplomové práce je návrh strategie malé cukrárny. Práce navrhuje změny, které by pomohly cukrárně v jejím dalším rozvoji. Nejdříve je práce zaměřena na teoretické poznatky, které jsou následně v praktické ...
 • Podnikatelský záměr pro založení cukrárny Lenka 

  Ludvíková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá založením cukrárny Lenka a zároveň slouží jako podnikatelský záměr pro vybudování cukrárny. První část obsahuje teoretické poznatky, na které navazuje analýza trhu a marketingový průzkum. V návrhové ...
 • Polyfunkční dům 

  Hamerník, Martin
  Tématem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace novostavby polyfunkčního bytového domu v Praze. Dům má čtyři nadzemní podlaží a je částečně podsklepený. Objekt je provozně rozdělen na tři samostatné části. ...