Now showing items 1-10 of 10

 • Effect of curing environment on length changes of alkali-activated slag/cement kiln by-pass dust mixtures 

  Bílek, Vlastimil; Kalina, Lukáš; Šimonová, Hana (IOP Publishing, 2019-08-14)
  This paper investigates the combination of commonly used blast furnace slag (BFS) and quite non-traditional cement kiln by-pass dust (BD) for the preparation of alkali-activated binder. More specifically, the possibilities ...
 • Fosfátová pojiva 

  Kalina, Lukáš
  Práce se zabývá přípravou a studiem kompozitů na bázi polyfosfátů. Hlinito-fosfátová pojiva poskytují v rámci anorganických pojiv některé neobvyklé vlastnosti jako je například vysoká žárovzdornost. Přídavkem chromu v ...
 • Moderní úpravy práškovými laky 

  Turek, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o procesu nanášení práškových laků, popisu jednotlivých kroků a používaných typů zařízení. Práce dále obsahuje rozdělení práškových laků a přehled základních informací, vzorkovnice barevných ...
 • Polymerní matrice na bázi epoxidizovaných olejů 

  Kvasničková, Lucie
  Vypracovaná bakalářská práce se v teoretické části zabývá novými poznatky na poli polymerních matric na bázi přírodních olejů, druhy rostlinných olejů a jejich epoxidací. Následně se zabývá epoxidovými pryskyřicemi – zejména ...
 • Povrchové úpravy materiálu 

  Tichý, Jan
  Bakalářská práce se zabývá povrchovými úpravami materiálu se zaměřením na proces lakování práškovými plasty. V práci jsou popsány vybrané povrchové úpravy, které jsou doporučovány jako předúprava pro práškové lakování. V ...
 • Reaktivní práškové kompozity (RPC) 

  Gabko, Miroslav
  Reaktivní práškové kompozity (RPC) jsou v posledních letech předmětem mnoha výzkumů v oblasti moderní technologie betonu. Jedná se o velmi jemnozrnné betony, které svými vlastnostmi výrazně převyšují ostatní druhy betonů ...
 • Studie vlivu složení a ošetřování cementových litých potěrů na jejich vlastnosti v rané fázi zrání 

  Powetz, Dominik
  Diplomová práce se zabývá studiem vlivu složení a ošetřování cementových litých potěrů na jejich vlastností v rané fázi zrání. v rámci této práce byly ověřovány různé koncepce zajištění objemové stability cementových ...
 • Studium hydratace RPC (Reactive Powder Concretes) v hydrotermálních podmínkách 

  Dvořáková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá studiem hydratace reaktivních práškových kompozitů za hydrotermálních podmínek. V teoretické části jsou popsány vlastnosti surovin a příměsí použitých pro přípravu směsí. Dále jsou popsány požadavky ...
 • Vliv podmínek ošetřování na vlastnosti alkalicky aktivované strusky 

  Rypák, Peter
  Kombináciou jemne mletej trosky a vhodného alkalického aktivátoru vzniká alkalicky aktivovaná troska – materiál s pozoruhodnými vlastnosťami. Práca sa zaoberá zhrnutím základných informácií o alkalicky aktivovanej troske, ...
 • Vývoj ultravysoce pevnostních (UHPC) a reaktivních práškových (RPC) kompozitů 

  Rundt, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá ultravysoce pevnostními betony a reaktivními práškovými kompozity. V teoretické části jsou formou rešerše popsány vlastnosti vstupních surovin na jejich výrobu, zejména příměsí. Dále je studována ...