Now showing items 1-8 of 8

 • Finanční deriváty v praxi 

  Dalekorejová, Petra
  Předmětem diplomové práce „Finanční deriváty v praxi“ je analýza jednotlivých druhů finančních derivátů. První část se věnuje obecné charakteristice derivátů. Prostřední část se věnuje popisu konkrétních druhů derivátů a ...
 • Hedging měnového rizika 

  Kuruc, Oliver
  Bakalářská práce „Hedging měnového rizika“ je v první části věnována teoretickým východiskům finančních derivátů. Na začátku jsou popsány a charakterizovány jednotlivé kategorie a druhy finančních derivátů. Dále zde bude ...
 • Návrh systému řízení finančních rizik ve společnosti ABC, s.r.o. 

  Valentová, Andrea
  V této diplomové práci je vysvětleno, co se rozumí pojmem riziko, jak probíhá proces řízení rizik a jsou popsána ta finanční rizika, která existují ve společnosti ABC, s.r.o. Jedná se o riziko měnové, úvěrové a likviditní. ...
 • Podpora ICT při tvorbě investičních portfolií 

  Přemyslovský, Tomáš
  Tato práce se zabývá přiblížením otázky zpracování individuálních portfolií, zejména pro klienty finančně – poradenských společností zaměřujících se na zprostředkování investičních produktů. Cílem je vytvoření ICT podpory, ...
 • Podpora ICT při tvorbě investičních portfolií 

  Přemyslovský, Tomáš
  Tato práce se zabývá přiblížením otázky zpracování individuálních portfolií, zejména pro klienty finančně – poradenských společností zaměřujících se na zprostředkování investičních produktů. Cílem je vytvoření ICT podpory, ...
 • Vliv kurzu koruny na finanční situaci podniku 

  Česalová, Iveta
  Tato práce se zabývá vlivem kurzu koruny na finanční situaci podniku, jehož příjmy jsou tvořeny zejména exportem. Teoretická část je zaměřena na definici základních pojmů jako je měna, měnový kurz, měnové riziko, apreciace ...
 • Vliv mezinárodního daňového plánování na hospodaření firmy 

  Vlk, Tomáš
  Předmětem mé diplomové práce na téma „Vliv mezinárodního daňového plánování na hospodaření firmy“ je zhodnotit obchodní model firmy Jelko, jehož prostřednictvím prodává produkty na Slovensko. Na základě analýzy současného ...
 • Využití finančních derivátů v podnikové praxi 

  Podhorná, Hana
  Cílem této bakalářské práce je eliminace devizového rizika v dané firmě formou využití finančních derivátů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce se zaměřuje na problematiku devizového ...