Now showing items 1-20 of 68

 • Adjustable Fractional-Order High-Pass Filter with Transconductance Amplifiers 

  Dvořák, Jan; Langhammer, Lukas (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with proposal of a fractional-order high-pass filter with electronically tunable pole frequency and its order. The filter is designed using operational transconductance amplifiers (OTAs), current follower ...
 • Aktivní filtry a jejich transformace na diferenční struktury 

  Bečková, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá transformací nediferenčních aktivních filtrů pracujících v proudovém, napěťovém a smíšeném módu na plně diferenční struktury. Obsahuje stručný teoretický úvod do problematiky kmitočtových filtrů, ...
 • Aktivní kmitočtový filtr v proudovém módu 

  Paščinský, Jiří
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh kmitočtového filtru pracujícího v proudovém módu. V úvodu práce je pojednáno o vlastnostech kmitočtových filtrů a jejich využití. Pozornost je zde věnována především přenosové ...
 • All-Pass Filters in Current Mode 

  Dostal, T. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2005-09)
  Analogue first, second and high-order all-pass active filters in the current mode, with constant group delay and magnitude responses, are presented in this paper. These filters are based on a modification of the multi-loop ...
 • Analýza diferenčních a nediferenčních filtračních struktur s řiditelným proudovým zesilovačem 

  Dvořák, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhy přeladitelných nediferenčních i diferenčních filtračních struktur druhého řádu pracujících v proudovém módu, kde je jako hlavní aktivní prvek použit proudový zesilovač DACA (Digitally ...
 • Analýza filtračních struktur s řiditelnými zesilovači 

  Pánek, David
  Bakalářská práce je zaměřena na simulace a praktickou realizaci již existujících zapojení kmitočtových filtrů s moderními aktivními prvky v proudovém módu. V simulacích byl použit nově ABM model (Analog Behavioral Model) ...
 • Analýza, vlastnosti a aplikace komerčně dostupných proudových násobiček 

  Miksl, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou, ověřením parametrů, kontrolním měřením a následným návrhem několika aplikací s komerčně dostupnými proudovými násobičkami. Konkrétně se jedná o prvky EL2082 a EL4083. Kontrolní analýzy ...
 • Comparison of Several Modes in Simple ARC Second-Order Filter 

  Dostal, T.; Rybin, A. I. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1994-07)
  In this paper the popular, multiple-feedback, ARC single opamp, highpass second-order filter is proposed in several types of modes, namely voltage, current and hybrid ones. These modes are studied and compared in detail. ...
 • Current-Mode Circuits Based on SIMO OTA: Review and New Applications in Filters 

  Dostál, Tomáš; Šotner, Roman; Slezák, Josef (Hikari, 2009-11-06)
  The paper deals with design of low-order RC filters working in current mode (CM). As the basic building blocks, transconductors (OTA) with single input and multiple outputs are used. One-loop, two-loop and multi-loop ...
 • Current-Mode Sixth-Order Elliptic Band-Pass Filter Using MCDTAs 

  Li, Y. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-09)
  In this paper, a modified CDTA (MCDTA) is presented and the current-mode second-order band-pass, high-pass notch, and low-pass notch circuits using MCDTAs are given. Moreover, a current-mode sixth-order elliptic band-pass ...
 • Current–Mode Fractional–Order Electronically Controllable Integrator Design 

  Langhammer, Lukáš; Šotner, Roman; Dvořák, Jan; Sládok, Ondřej; Jeřábek, Jan; Bertsias, Panagiotis (IEEE, 2020-11-25)
  This contribution presents a design of a current–mode fractional–order electronically controllable integrator which can be used as a building block for a design of fractional–order (FO) circuits. The design is based on a ...
 • Diferenční kmitočtové filtry neceločíselného řádu 

  Zapletal, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá diferenčními a nediferenčními neceločíselnými kmitočtovými filtry za použití aktivních součástek. Je tu popsán návrh neceločíselných diferenčních filtrů z neceločíselných nediferenčních filtrů. ...
 • Diferenční kmitočtové filtry s moderními aktivními prvky 

  Kubík, Milan
  Diplomová práce je zaměřena na návrh plně diferenčních kmitočtových filtrů s moderními aktivními prvky v proudovém módu. První část práce pojednává o problematice analogových kmitočtových filtrů a vytváření diferenčních ...
 • Dual-Mode Multifunctional Reconnection-less Reconfigurable Filter 

  Langhammer, Lukáš; Šotner, Roman; Dvořák, Jan; Dostál, Tomáš (Kaunas University of Technology, 2020-06-29)
  A novel solution of a reconnection-less reconfigurable filter is being presented. The filter works in the current mode, voltage mode and mixed mode (voltage to current) offering sixteen transfer functions in total. The ...
 • Electronically Tunable Current-mode High-order Ladder Low-pass Filters Based on CMOS Technology 

  Kunto, T.; Prommee, P.; Abuelma'atti, M. T. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-12)
  This paper describes the design of current mode low-pass ladder filters based on CMOS technology. The filters are derived from passive RLC ladder filter prototypes using new CMOS lossy and lossless integrators. The all-pole ...
 • Elektronicky rekonfigurovatelné kmitočtové filtry 

  Gajdoš, Adam
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout filtrační SISO struktury s elektronicky rekonfigurovatelnou změnou přenosové funkce za pomoci netradičních aktivních prvků s minimálně jedním řiditelným parametrem. V první části práce ...
 • Filters with Multi-Loop Feedback Structure in Current Mode 

  Dostal, T. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003-09)
  Universal multifunctional (low-pass, high-pass, band-pass, band-reject and all-pass) nth-order active RC filters in current mode are presented in this paper. The filters are based on several multi-loop feedback and ...
 • Filtrační struktury neceločíselného řádu 

  Lefler, Filip
  Diplomová práce se zabývá kmitočtovými filtry neceločíselného řádu. Je tu popsán jejich návrh, jejich simulace a jejich praktická realizace. První část práce je zaměřena na úvod do kmitočtových filtrů. Následuje kapitola ...
 • Filtrační struktury obsahující prvky fraktálního řádu 

  Kubát, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá problematikou kmitočtových filtrů s neceločíselným řádem. V první části této práce je přiblížení a základní rozdělení kmitočtových filtrů, na kterou navazuje část, která se zabývá problematikou ...
 • Filtry s vícevýstupovými proudovými zrcadly 

  Semmler, Petr
  Bakalářská práce pojednává o návrhu kmitočtových filtrů 4. a 6. řádu s proudovými prvky GCMI, CMI, MCMI a s tzv. vícevýstupovými proudovými zrcadly. V uvodní části práce jsou uvedeny základní informace o kmitočtových ...