Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukce stabilizovaného dvojitého napájecího zdroje 

    Svoboda, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí dvojitého stabilizovaného napájecího zdroje s regulovatelným výstupním napětím 0 - 30 V a regulovatelným proudovým omezením 0 - 3 A. Zdroj kombinuje použití síťového ...