Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza a optimalizace průchodu zakázky v podniku 

  Krobot, Daniel
  Cílem diplomové práce je popsat a zanalyzovat průchod zakázky podnikem ve společnosti ABB s.r.o. a navrhnout taková řešení, která povedou k optimalizaci výrobního systému. V první části se zaměřuji na teoretická východiska, ...
 • Analýza kritických míst v silniční dopravě v okrese Ústí nad Orlicí 

  Suchomel, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je v pěti vybraných lokalitách navrhnout úpravy vedoucí k zvýšení bezpečnosti stávajícího stavu v časové a finanční náročnosti. Problematické lokality se nacházejí v okrese Ústí nad Orlicí. Práce ...
 • Procesní řízení zakázky 

  Vítámvás, Lukáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na průběh zakázky ve společnosti Maletínský Pískovec s.r.o., která se zabývá těžbou kamene a s tím souvisejících dalších služeb. Prostřednictvím analýzy je definován současný stav řízení průběhu ...
 • Řízení průběhu zakázky výrobou 

  Pekárek, Vojtěch
  V mé bakalářské práci se budu zabývat Řízením průběhu zakázky výrobou. Ve své práci jsem spolupracoval s konkrétní mnou vybranou firmou, ze které jsem čerpal veškeré podklady a informace, které mi pomohly při sestavení ...
 • Studie průběhu zakázky podnikem 

  Elšík, Tomáš
  V mé bakalářské práci se budu zabývat průběhem zakázky vybraným podnikem. Spolupracoval jsem se společností Touax s.r.o., která mi poskytla veškeré potřebné informace a podklady, díky kterým jsem byl schopen analyzovat a ...
 • Studie průběhu zakázky podnikem 

  Boštík, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na průběh zakázky v malém podniku Podlahy Lakomý, která se zabývá pracemi v oblasti podlahářství. Tato práce je rozdělena na tři hlavní části. První část se věnuje teoretickým poznatkům, druhá ...
 • Studie průběhu zakázky podnikem 

  Bukovinský, Lukáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na studii průchodu zakázky podnikem ve společnosti Commscope s.r.o. Skládá se z teoretické části, ve které jsou vysvětleny hlavní pojmy, analytické, kde je rozebrán současný průběh zakázky ...
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Vávra, Josef
  V této bakalářské práci se budu zabývat problematikou průběhu zakázky vybraným podnikem. Práci jsem zpracovával ve společnosti Pekárny Blansko a.s., která mi poskytla veškeré informace a podklady, díky kterým jsem byl ...