Now showing items 1-6 of 6

 • Characterization Of Electrical Properties Of Graphene-Based Materials On Mems Structures 

  Brodský, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This work presents characterization of basic electrical properties of graphene and graphene oxide. Graphene was prepared by chemical reduction of graphene oxide. The experimental part of this work describes the process of ...
 • Charakterizace elektrických vlastností grafenu na MEMS strukturách 

  Brodský, Jan
  Tato práce popisuje základní vlastnosti grafenu, možnosti jeho syntézy a charakterizace pomocí Ramanovy spektroskopie, dvoubodového a čtyřbodového měření a van der Pauwovy metody. V praktické části je popsán postup vytvoření ...
 • Organické polovodiče 

  Tebich, Ivan
  Práce pojednává o využití fotovoltaického jevu k výrobě elektrické energie prostřednictvím solárních článků. Zkoumá princip fotovoltaického jevu v organických strukturách. Dále uvádí základní druhy konstrukcí organických ...
 • Ověření provozní výkonnosti a optimalizace FVE 

  Špinar, Marek
  Diplomová práce se zabývá problematikou provozní výkonnosti dvou fotovoltaických elektráren. V práci je uvedena historie fotovoltaiky včetně důležitých objevů. Dále obsahuje principiální popis fotovoltaického jevu, používané ...
 • Simulation of Electrical Characteristics of Switching Nanostructures "Pt – TiO – Pt" and "Pt – NiO – Pt" with Memory 

  Sergeyev, D.; Zhanturina, N. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2019-12)
  The nanostructures “Pt – TiO – Pt” and “Pt – NiO – Pt” with weak switching properties and memory were studied within the framework of semi-empirical Huckel method. The calculation was implemented in the program Atomistix ...
 • Studium elektrických a dielektrických vlastností tenkých polymerních vrstev 

  Miklíková, Zdeňka
  Práce je zaměřena na studium elektrických a dielektrických vlastností tenkovrstvých organických materiálů, které mohou být využity jako aktivní vrstva fotovoltaických článků. Zejména byly studovány vlastnosti aktivní vrstvy ...