Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj a přehled leteckých profilů 

    Kerndl, Jindřich
    Tato bakalářská práce popisuje vývoj a přehled leteckých profilů. První část se zabývá charakteristikami profilů a jejich významem. Druhá část zachycuje historický vývoj profilů pro letadla s pístovým pohonem. Na závěr ...