Now showing items 1-2 of 2

  • Studie procesního řízení zakázky 

    Šnoblová, Adéla
    Tato bakalářská práce se zabývá zlepšením průběhu zakázky v podniku VMT Ecopack s.r.o. Práce je rozdělena na část teoretickou, která se věnuje teoretickým poznatkům a představení společnosti VMT Ecopack. s.r.o. a na část ...
  • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

    Rozsypal, Jakub
    Má bakalářská práce se zabývá zlepšením průběhu zakázky v podniku ELEKTROINSTAL NR s.r.o. tento podnik mi poskytl všechny potřebné informace k tomu, abych mohl analyzovat a popsat současný průběh zakázky. Následně podle ...