Now showing items 1-12 of 12

 • Interpolace signálů pomocí NURBS křivek 

  Škvarenina, Ľubomír
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou interpolácie obrazu. Cieľom práce je naštudovať a následne teoreticky popísať charakter jednotlivých metód interpolácia obrazu a niektoré z nich implementovať v programovom prostredí ...
 • Interpolační a aproximační spline křivky 

  Jelínek, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi a algoritmy výpočtu hladkých křivek, konkrétně B-spline křivek. Tyto křivky mají své uplatnění v počítačové grafice. Výpočet B- spline křivek je definován rekurentně, a proto je ...
 • Obnova nádraží v Ústí nad Orlicí 

  Velešíková, Karolína
  Předmětem bakalářské práce byla obnova nádraží v Ústí nad Orlicí. Náplní byla Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby podle architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG34- Ateliér ...
 • Optimalizace vybraných návrhových prvků ČSN pro projektování pozemních komunikací 

  Stránský, Jakub
  Diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci návrhových hodnot oblouků směrového řešení pozemních komunikací. Zabývá se porovnáním hodnot mezi českou a zahraničními normami a příčinami rozdílu. Praktická část zkoumá hodnoty ...
 • Problematika znalecké analýzy jízdy a brzdění vozidla v obecném prostorovém oblouku při rychlostech vyšších než 50 km/h 

  Panáček, Vladimír
  Současný aparát pro technickou analýzu silničních nehod neobsahuje žádné ucelené informace, doporučení či postupy, jakým způsobem komplexně vyřešit analýzu silniční nehody za účasti vozidla vybaveného stabilizačním systémem ...
 • Proměny architektonického prostoru 20. století Elementární geometrické koncepce tvorby moderního arch.prostoru 

  Svoboda, Lukáš
  Disertační práce si klade za cíl přehledně dokumentovat celý nevšedně široký rozsah problematiky týkající se architektonického prostoru, včetně jejího historického vývoje. Práce by měla připomenout základní otázky, které ...
 • Softwarová podpora výuky kryptosystémů založených na eliptických křivkách 

  Szturc, Jakub
  Diplomová práce se zaměřením na kryptografii založenou na eliptických křivkách se skládá ze čtyř hlavních částí. První část poskytuje přehled o základních kryptografických a matematických pojmech. Klíčovým bodem této práce ...
 • Spirometrická měření v prostředí LabVIEW 

  Hastík, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá spirometrickými měřeními v prostředí LabVIEW. První část práce je zaměřena na podrobný popis metod funkčního vyšetření plic se zvláštním zaměřením na metodu spirometrickou a hodnocení pomocí ...
 • Sportovní centrum Královo Pole 

  Kouřilová, Monika
  Vlastní objekt je navržen jako volně stojící dvoupodlažní stavba. Výchozím bodem pro návrh byla snaha vytvořit objekt slučující všechny požadované funkce. Půdorysná stopa stavby se odvíjí od tvaru kluziště. Celkovou hmotu ...
 • Srovnání kvalitativních vlastností interpolačních NURBS křivek 

  Halas, David
  Tato práce se zabývá prostými interpolačními křivkami, které jsou ukotvené. Konstrukce těchto křivek je řešena několika tvarovacími metodami. Také je uveden postup jejich výpočtu. Výsledkem je porovnání různých interpolačních ...
 • Výroba obecných ploch na FV 25 CNC/Heidenhain iTNC 530 

  Klíma, Jan
  Rozbor výroby obecných součástí s využitím nejmodernější výpočetní techniky a softwaru. Popis obráběcího stroje FV 25 CNC a řídícího systému Heidenhain iTNC 530. Vytvoření NC programu pro výrobu zadané součásti.
 • Živý font 

  Jiříček, Milan
  Práce ve svém začátku popisuje historický vývoj písma, dále pak typografická pravidla využívaná při návrhu znakových sad, a také především teoretické základy tvorby nových fontů moderními metodami, tedy za použití informačních ...