Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza dynamiky kreslení 

  Labounková, Ivana
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu dynamiky kreslení. Zabývá se obkreslovacími testy, které lze pro analýzu uplatnit. Dále se zabývá metodou pro časovou segmentaci postupně vznikající kresby a také vektorizací kreslených ...
 • Detekce a vizualizace specifických rysů v mračnu bodů 

  Kratochvíl, Jiří Jaroslav
  Mračno bodů je neuspořádaná množina bodů popsaných souřadnicemi (x, y, z), která reprezentuje reálný objekt. Tyto body jsou získány prostřednictvím 3D skenovacích technologií, například LIDAR (Light Detection And Ranging) ...
 • Dynamic Drawing Analysis 

  Liberdová, I. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This article is focused on the dynamic drawing analysis. It deals with temporal segmentation methods for hand-drawn pictures. The automatic vectorization of segmentation results is considered as well. Dynamic drawing ...
 • Eyelid Localization for Iris Identification 

  Adam, M.; Rossant, F.; Amiel, F.; Mikovikova, B.; Ea, T. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-12)
  This article presents a new eyelid localization algorithm based on a parabolic curve fitting. To deal with eyelashes, low contrast or false detection due to iris texture, we propose a two steps algorithm. First, possible ...
 • A High Accurate and Low Bias SNR Estimator: Algorithm and Implementation 

  Gong, C.; Zhang, B. N.; Liu, A. J.; Guo, D. X. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-12)
  Signal to noise ratio (SNR) estimators are required for many radio engineering applications. In this paper, a SNR estimator based on the first and second order moments is derived and examined for constant envelop modulations ...
 • Kalibrace a linearizace odporových snímačů 

  Hucl, Václav
  První část práce je zaměřena na popis existujících metod pro analogovou a číslicovou kalibraci a linearizaci statických parametrů odporových snímačů. Druhá část se zabývá konkrétní úlohou linearizace termistoru NTC pomocí ...