Now showing items 1-3 of 3

 • Dřevěná střešní konstrukce planetária 

  Rantová, Katarína
  Predmetom tejto bakalárskej práce je návrh drevenej konštrukcie zastrešenia planetária. Jedná sa o kopulu nad kruhovým pôdorysom, tvorenú drevenými oblúkovými rebrami z lepeného lamelového dreva.
 • Jezdecká hala ve Valašském Meziříčí 

  Rantová, Katarína
  Predmetom tejto diplomovej práce je návrh drevenej konštrukcie jazdeckej haly. Hala je jednoloďový objekt na pôdorysných rozmeroch 32,0m x 72,0m s výškou 10,0m. Nosná konštrukcia je tvorená drevenými oblúkovými rebrami z ...
 • Víceúčelový objekt v Plzni 

  Perhalová, Anna
  Předmětem této diplomové práce je návrh a statické posouzení dřevěné nosné konstrukce víceúčelového objektu v Plzni. Jedná se o kupoli sestávající ze zakřivených žeber v radiálním uspořádání nad trojúhelníkovým půdorysem, ...