Now showing items 1-6 of 6

 • Návrh technologie výroby zvoleného dílu hydraulického rozválcovávacího stroje 

  Mynář, Josef
  Popis stroje s bližším rozborem konstrukčního uzlu, ve kterém se nachází vyráběná součást. Návrh, výpočet a volba polotovarů pro dvě varianty výroby. Volba strojů pro kusovou i sériovou výrobu, volba nástrojů a měřidel pro ...
 • Průběh zakázky ve vybraném podniku 

  Procházková, Anna
  Tato bakalářská práce je zaměřena na průběh zakázky vybraným podnikem. Vybraná zakázka je realizována ve výrobním podniku MIROSTEEL, s.r.o., který se specializuje na CNC obrábění a zakázkovou kovovýrobu. První část práce ...
 • Rizika řízení průběhu zakázky v cukrářském provozu 

  Procházková, Anna
  Tato diplomová práce je zaměřena na rizika řízení v průběhu zakázky ve vybraném cukrářském podniku. Zakázka je realizována v podniku MLSNÁ HOLKA, který je zaměřen na výrobu cukrářských produktů, jako jsou donuty a makronky. ...
 • Rozvoj obchodních aktivit společnosti REMBERRY s.r.o. 

  Malina, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit společnosti REMBERRY s.r.o. se zaměřením na expanzi na švédský trh. Tato společnost působí na trhu B2B v odvětví spojovacích materiálů a výkresových spojovacích ...
 • Zakázková výroba součástí na CNC strojích 

  Riha, Filip
  Bakalárska práca sa zameriava na výrobu konkrétneho zákazkového výrobku, pomocou CNC stroja. V práci bude zanalyzovaný postup priebehu výrobou, od samotnej objednávky až po doručenie k zákazníkovi. Po zistení aktuálnej ...
 • Zhodnocení kalkulací ve vybrané soukropomoprávní korporaci a návrhy na zlepšení zjjištěného stavu 

  Hudečková, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na provedení kritické analýzy stávající úrovně klasifikace nákladů a kalkulací ve vybrané společnosti, která se zabývá zakázkovou výrobou. Cílem práce je na základě zjištěných nedostatků navrhnout ...