Now showing items 1-2 of 2

  • Amazon Alexa Weather Skill Implementation 

    Dobrik, Andrej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
    In the past few years there has been a quite significant shift in how customers interact with their smart devices. Strong emphasis is laid on the usage convenience of the device. For people, the most convenient way to ...
  • Vytvoření Amazon Alexa dovednosti pro Amazon Echo 

    Dobrík, Andrej
    V posledných rokoch nastala významná zmena v spôsobe interakcie medzi používateľmi a inteligentnými zariadeniami. Pre ludí je najpraktickejší spôsob interakcie s týmito zariadeniami hlasová interakcia. Veľa firiem si túto ...