Now showing items 1-4 of 4

 • Hodnocení zákazníků metodami umělé inteligence 

  Butela, Michal
  Tato práce se zabývá hodnocením zákazníků školicího centra. Předmětem zkoumání jsou dotazníky, které vyplňují účastníci po skončení kurzu. Na zpracování jsou použité metody umělé inteligence. Hodnocení spokojenosti s kurzy ...
 • Marketingová strategie vybrané neziskové organizace 

  Kolomazník, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie, respektive segmentací a vytvořením marketingového mixu pro nestátní neziskovou organizaci, která se zaměřuje na ochranu kulturního dědictví. Práce shrnuje problematiku ...
 • Marketingový mix prodejny suvenýrů 

  Holečková, Anna
  Hlavním cílem této diplomové práce je formulace návrhů a doporučení v oblasti marketingového mixu se zaměřením na suvenýry pro informační centrum „TO JE Brno“. Celá práce je rozdělena do tří částí. První část vymezuje ...
 • Podnikatelský záměr 

  Štugel, Miroslav
  Diplomová práce je zaměřena na vypracování reálného podnikatelského plánu pro založení nové firmy INEX plus s.r.o. Hlavním předmětem podnikání bude realizace střech a výroba nábytku na míru. Práci tvoří tři části. Teoretická ...