Now showing items 1-2 of 2

  • Národní image jako faktor konkurenceschopnosti českých výrobků 

    Veselá, Jitka
    Předkládaná dizertační práce se zabývá problematikou národní image a jejího vlivu na zvyšování konkurenceschopnosti tuzemských výrobců na domácím trhu s vínem. Zákazníky v současné době ovlivňuje mnoho faktorů, které se ...
  • Podnikatelský start-up FairList s.r.o 

    Danč, Radek
    Diplomová práce je spjata s navrhnutím podnikatelského záměru pro start-up FairList s.r.o. Podnikatelský záměr je vytvořen na základě původně nastaveného ekonomického modelu, který negeneruje potřebný zisk. Pozornost je ...