Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza spokojenosti zákazníků 

  Matějka, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti a loajality zákazníků společnosti GiTy, a.s. Teoretická část se věnuje problematice spokojenosti a loajality zákazníků a jejich zjišťováním. Dále se zabývá marketinkovým ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Honsová, Radka
  Tato bakalářská práce je zaměřena na výzkum spokojenosti zákazníků společnosti Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů s. r. o.. Tato společnost se zabývá výrobou a prodejem plastových kanalizačních potrubí a působí v ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Miškaříková, Ludmila
  Práce je zaměřena na teoretické definování a popis problematiky související se spokojeností zákazníka a jeho loajalitou, dále vliv vzhledu a chování podniku na celkovou spokojenost zákazníka. Práce definuje základní metody ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků společnosti Deloitte Belgium a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Kašová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá problematikou analýzy spokojenosti zákazníků společnosti Deloitte Belgie. Srovnává teoretické poznatky s praktickými dovednostmi získanými během stáže ve společnosti Deloitte. Metoda osobního ...
 • Customer Experience in Shared Economy: Recommendations for Companies 

  Machala, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2020-07-01)
  Purpose of the article: This article aims to identify the perception of customers in the shared economy, specifically their customer experience with Uber, Bolt and Airbnb, and then evaluate what these companies stand out ...
 • Customer Experience Management Overview 

  Havíř, David (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2016-12-09)
  Purpose of the article: The purpose of this paper is to examine the phenomenon of customer experience and customer experience management through years and summarize recent knowledge in this area. Methodology/methods: The ...
 • Měření zákaznické spokojenosti a loajality 

  Kurtin, David
  Diplomová práce se zabývá analýzou faktorů, které mají vliv na oblast spokojenosti zákazníků společnosti RM Servis, autorizovaného prodejce vozů Peugeot. Cílem práce bylo sestavit prakticky použitelný systém měření ...
 • Návrh na zlepšení úrovně spokojenosti zákazníků 

  Lusková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá výzkumem a analýzou úrovně spokojenosti zákazníků v rodinné stavební firmě. Byla provedena analýza vnitřního a vnějšího prostředí firmy. Výzkum spokojenosti zákazníků dané firmy, provedený ...
 • Návrh na zlepšení vybraných služeb společnosti STUDENT AGENCY s.r.o. 

  Podéšť, Jaroslav
  Předmětem této bakalářské práce je, na základě výsledků z provedeného průzkumu spokojenosti zákazníků se službami souvisejícími s luxusní autobusovou dopravou, vytvořit návrhy a doporučení pro zlepšení kvality těchto služeb. ...
 • Řízení zkušenosti zákazníků 

  Seifert, Marián
  Cieľom diplomovej práce je analýza aktuálnej situácie zákazníckych skúseností vytváraných spoločnosťou a poskytnutie sérií odporúčaní pre ich zlepšenie. Práca kriticky hodnotí praktiky ovplyvňujúce zákaznícku spokojnosť v ...
 • Spokojenost zákazníků jako prostředek dosahování konkurenční výhody 

  Kočí, Dagmar
  Tato bakalářská práce se zabývá momentální situací ve firmě. Zkoumá marketingovou situaci firmy a analyzuje současný způsob zjišťování spokojenosti zákazníků a přínosů takto získaných výsledků k řízení vybrané společnosti. ...