Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza procesů ve firmě za účelem optimalizace CRM systému ve vybrané společnosti 

  Částek, Marek
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a optimalizací CRM (systému pro řízení vztahů se zákazníky) vybrané společnosti, vyvíjeného na míru externí firmou. Teoretická část se zaobírá definicí principu řízení vztahů se zákazníky ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Havlenová, Jana
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu spokojenosti zákazníků. Cílem bakalářské práce je analyzovat úroveň spokojenosti zákazníků společnosti Plastia s.r.o. a zjistit úroveň využití dat o spokojenosti zákazníků v procesním ...
 • Mobilní CRM aplikace pro obchodní zástupce 

  Nevřela, Marek
  Bakalářská práce popisuje vývoj mobilní CRM aplikace pro obchodní zástupce. Cílem je vytvořit aplikaci, která umožňuje plánování událostí a online přístup k databázi, která obsahuje informace o zákaznících. Práce popisuje ...
 • Nasazení systému CRM v produkční firmě 

  Popelka, David
  Bakalářská práce se zabývá nasazením systému CRM v produkční firmě Entity production, s.r.o. Na základě zjištěných faktů z analýzy procesů a společnosti jako takové, obsahuje řešení nasazení CRM systému ve společnosti a ...
 • Návrh aplikace pro podporu řízení vztahů se zákazníky 

  Kozák, Jan
  Tato práce je zaměřena na návrh webové aplikace pro podporu řízení vztahů se zákazníky a souvisejících obchodních procesů na základě požadavků a analýzy současného stavu ve vybrané společnosti použitím technologie PHP a ...
 • Návrh CRM systému pro společnost Zemědělská technika BOSKO a.s. 

  Weiserová, Monika
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení vztahů se zákazníky ve společnosti Zemědělská technika BOSKO, a.s. V teoretické části se zaměřuje na marketing, B2B trhy a řízení vztahů se zákazníky (CRM). Analytická ...
 • Návrh dílčí části IS pro podporu CRM 

  Mišurová, Katarína
  Bakalárska práca pojednáva o návrhu časti informačného systému pre podporu riadenia vzťahov so zákazníkmi. Zaoberá sa aj optimalizáciou a automatizáciou procesov spojených so CRM a riadením úloh. Analytická časť obsahuje ...
 • Návrh koncepce a projektu implementace CRM ve firmě 

  Špringl, Petr
  Tato práce se zabývá řízením vztahů se zákazníky ve firmě a možnostmi jejich zlepšení. Obsahuje rozbor problematiky řízení vztahů se zákazníky, CRM systémů a jejich zavádění. Práce je zaměřena na analýzu aktuálního stavu ...
 • Návrh na zlepšení vztahů se zákazníky internetového obchodu 

  Jansa, Jakub
  Tato diplomová práce se zaměřuje na oblast řízení vztahů se zákazníky v internetovém obchodě pneumatiky.cz. Tento obchod patří do skupiny obchodů patřící společnosti Onio s.r.o. V teoretické části se věnuje marketingu, ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj malého podniku 

  Vantroba, Štefan
  Cielom tejto diplomovej prace je navrhnut podnikatelsky plan na rozvoj malej firmy. V prvej casti je teoreticky opisane prostredie malych firiem. Dalej je skumane obchodne prostredie firmy a adopcia praktik riadenia vztahu ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Olexik, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu a posouzení přínosu navrhovaných změn v reálné společnosti nazvané fiktivním názvem Stavební výroba, a.s. V práci se zaměřím na rozšíření funkčnosti stávajícího informačního systému ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Vařachová, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu informačního systému pro řízení vztahu se zákazníky implementovaném ve společnosti AURA, s.r.o., která se zabývá vývojem a dodávkou informačních systému zaměřených na vojenskou ...
 • Uplatnění marketingu v řízení firem 

  Šeda, Marek
  Bakalářská práce popisuje problematiku řízení vztahů se zákazníky ve vybraném podniku. Teoretická část je věnována charakteristice CRM koncepce a souvisejících pojmů. Praktická část se zaměřuje na analýzu současného stavu ...
 • Využití CRM pro posílení konkurenční pozice vybrané společnosti 

  Vašková, Helena
  Řízení vztahů se zákazníky je tématem napříč všemi obory. Jeho význam spočívá především v budování dlouhodobých vztahů se zákazníky. Tato diplomová práce se zabývá řízením vztahů se zákazníky s využitím informačního systému. ...
 • Využití finančních a ekonomických ukazatelů v podniku. 

  Chromčík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá využitím finančních a ekonomických ukazatelů v podniku. Práce se zaměřuje na posouzení výkonnosti firmy na základě ekonomických a finančních ukazatelů a vychází především z účetních výkazů ...
 • Zavedení CRM systému ve firmě 

  Špringl, Petr
  Tato práce se zabývá analýzou a návrhem zlepšení v oblasti řízení vztahů se zákazníky ve firmě. Je zde rozebrána problematika týkající se řízení vztahů se zákazníky a CRM systémů včetně jejich zavádění. Výrazná část práce ...