Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zlepšení její úrovně ve zvolené společnosti 

  Čapková, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků a návrhy na zlepšení její úrovně ve společnosti IPI s.r.o.. Teoretická část je zaměřena na výklad pojmů, které souvisí s danou problematikou. Dále jsou analyzovány ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Sedláčková, Martina
  Bakalářská práce na téma „Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně“ se zabývá moderními možnostmi analyzování kvality služeb a spokojenosti zákazníků pro společnost Dopravní podnik města Brna a.s. ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Pasdiora, Daniel
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně u společnosti Rely servis s.r.o., která se zabývá prodejem vozů značky Hyundai a nabídkou doprovodných služeb. V ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků vybrané firmy a návrhy na její zlepšení 

  Bánovská, Michaela
  Diplomová práce „Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na její zlepšení“ se zabývá měřením spokojenosti zákazníků Autoservisu Pavel Bánovský. Spokojenost zákazníků tohoto servisu bude měřena pomocí dotazníkového šetření ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků 

  Nováková, Veronika
  Diplomová práce se zabývá průzkumem spokojenosti zákazníka firmy KABESTAV. Teoretická část se věnuje problematice marketingového výzkumu a dotazníku jako nástroji pro shromažďování informací. Praktická část práce popisuje ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Štrbáková, Zuzana
  Cílem mé diplomové práce je provést analýzu povědomí o subjektech, fungujících na realitním trhu na Břeclavsku a analýzu realitní kanceláře Schmidt. Tato analýza bude zaměřená na její vnitřní a vnější prostředí, především ...