Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Sedláčková, Martina
  Bakalářská práce na téma „Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně“ se zabývá moderními možnostmi analyzování kvality služeb a spokojenosti zákazníků pro společnost Dopravní podnik města Brna a.s. ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků 

  Nováková, Veronika
  Diplomová práce se zabývá průzkumem spokojenosti zákazníka firmy KABESTAV. Teoretická část se věnuje problematice marketingového výzkumu a dotazníku jako nástroji pro shromažďování informací. Praktická část práce popisuje ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků Matezex, s.r.o. 

  Hanáková, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá výzkumem spokojenosti zákazníků společnosti MATEZEX s.r.o. Cílem práce bylo pomocí dotazníkového šetření zjistit, jak jsou stávající zákazníci s nabízejícími službami společnosti spokojeni. ...