Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh strategie podniku 

  Sabaková, Nikola
  Obsahom diplomovej práce je navrhnúť obchodnú stratégiu pre novozaloženú spoločnosť, ktorá bude pôsobiť na českom trhu. Predmetom podnikania je prevádzkovanie osobitého gastronomického zariadenia vytvoreného spojením dvoch ...
 • Řízení jakosti a řízení reklamací ve společnosti 

  Krčálová, Jana
  Diplomová práce se zabývá současným stavem systému řízení jakosti a řízení reklamací. Informace získané provedenou analýzou stavu ve společnosti vedou k navržení možností a metod, které povedou ke zlepšení řízení jakosti ...
 • Spokojenost zákazníků se službami mobilních operátorů 

  Vaculčíková, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků firem O2, Vodafone a T-Mobile. Práce vychází z teoretických poznatků týkajících se zákazníka, metod měření jeho spokojenosti a marketingového výzkumu, který ...
 • Studie průběhu zakázky organizací 

  Děchtěrenková, Šárka
  Diplomová práce se zabývá analýzou průběhu zakázky u firmy CeWe Color od objednávky až po postup při případných reklamacích. Práce je složena z teoretické, analytické a praktické části. V rámci teorie jsou vysvětleny ...