Now showing items 1-12 of 12

 • Marketingová strategie firmy v oblasti CRM IS 

  Všetička, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu marketingové strategie firmy Melzer, spol. s r.o. v oblasti CRM informačních systémů. Rozebírá moderní marketingové koncepce a poukazuje na nutnost zdatného řízení vztahů se ...
 • Návrh strategie podniku 

  Sabaková, Nikola
  Obsahom diplomovej práce je navrhnúť obchodnú stratégiu pre novozaloženú spoločnosť, ktorá bude pôsobiť na českom trhu. Predmetom podnikania je prevádzkovanie osobitého gastronomického zariadenia vytvoreného spojením dvoch ...
 • Posilování konkurenceschopnosti firmy 

  Kalužík, Jakub
  Tato práce se věnuje návrhu opatření, která povedou k posílení konkurenceschopnosti společnosti. Základem části této práce nazvané Teoretická východiska práce je objasnění pojmů týkajících se strategického řízení a ...
 • Posílení konkurenceschopnosti účetního střediska Pneuservis ve VOP GROUP, s.r.o. 

  Wagnerová, Hana
  Diplomová práce se zabývá posilováním konkurenceschopnosti účetního střediska Pneuservis ve VOP GROUP, s.r.o., který má v současné době finanční problémy a není dostatečně konkurenceschopný. Na základě strategické analýzy ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

  Šikula, Roman
  Diplomová práce se zabývá problematikou posílení konkurenceschopnosti strojírenského podniku sídlícího v Jihomoravském kraji, jehož předmětem podnikání je výroba a prodej elektromotorů, čerpadel, míchadel, generátorů a ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

  Vláčelová, Radka
  Diplomová práce se zabývá návrhy opatření pro posílení konkurenceschopnosti malé firmy podnikající v Olomouckém kraji, jejíž hlavním předmětem podnikání je prodej galanterního zboží. Návrhy jsou zaměřeny na rozvoj vztahů ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

  Veitová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá návrhy pro posílení konkurenceschopnosti u malé ekvádorské firmy, která vyrábí prací prášky a další čisticí prostředky. Návrhy pro posílení konkurenceschopnosti jsou zaměřeny na rozvoj silných ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

  Šohajová, Kristýna
  Hlavním cílem bakalářské práce je vypracovat návrh opatření expanze značky Ideální nájemce na nový trh s důrazem na posílení konkurenceschopnosti značky na trhu. Teoretická část zahrnuje teoretická východiska, která vycházejí ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku zaměřený na posilování tvorby hodnoty pro zákazníka 

  Skácelová, Pavlína
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh opatření při expanzi značky na nový trh s důrazem na rozvoj tvorby hodnoty pro zákazníka. Primárním cílem analytické části je zhodnocení potenciálu expanze značky daného podniku ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku zaměřený na posilování tvorby hodnoty pro zákazníka 

  Morysová, Lucie
  Cílem bakalářské práce je předložením návrhu na zvýšení konkurenceschopnosti společnosti fungující jako franšíza, zabývající se prodejem zdravých a kvalitních potravin. Analýza společnosti je provedena pomocí různých metod, ...
 • Rozvoj obchodních aktivit podniku 

  Sabaková, Nikola
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhmi na rozvoj obchodných aktivít dánskej spoločnosti ECCO pôsobiacej na globálnom trhu. Predmetom podnikania je výroba a predaj koženej obuvi pre mužov, ženy a deti. Návrhy sú zamerané na ...
 • Zavedení a praktické uplatnění hodnotového managementu v organizaci 

  Vařecha, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou hodnotového managementu jako komplexního inovačního nástroje, jehož účelem je umožnit podniku dosáhnout konkurenční schopnosti ve všech jeho činnostech, růstu produktivity a ...