Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Uhrová, Brigita
  Předmětem této práce je výzkum spokojenosti zákazníků společnosti Bruker s.r.o. spojený s návrhy na zlepšení její úrovně. Teoretická část se zabývá vysvětlením základních pojmů, technik a průběhu marketingového výzkumu. V ...
 • Doprovodné služby podniku 

  Záškodová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením současné situace firmy IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. v jejím konkurenčním prostředí. Cílem mé diplomové práce bylo navrhnutí nových doprovodných služeb pro firmu na základě provedených ...
 • Marketingový výzkum (pro firmu, organizaci, aktuální zadaný problém) 

  Kováčová, Andrea
  Bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků společnosti FIWA servis s.r.o. Teoretická část práce se věnuje vymezení hlavních marketingových pojmů, metodami a technikami marketingového výzkumu. ...
 • Návrh komunikačního mixu podnikatele Mgr. Lumíra Bednaříka 

  Mizerová, Petra
  Diplomová práce obsahuje návrhy na zlepšení komunikačního mixu podnikatelského subjektu Mgr. Lumír Bednařík, který se zabývá prodejem nástrojů pro obrábění dřeva, dřevěných derivátů, plastů a lehkých slitin. Práce se má ...
 • Návrh komunikačního mixu podniku 

  Lesáková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá návrhem komunikačního mixu Restaurace U Panských. První část obsahuje teoretické poznatky z odborné literatury, druhá část je zaměřena na analýzu prostředí podniku, jeho marketingový a komunikační ...
 • Návrh komunikačního mixu pro Minipivovar Jeseník 

  Sigmundová, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na návrh komunikačního mixu pro Minipivovar Jeseník. Cílem je na základě kritické analýzy současné marketingové komunikace zlepšit propagační chování podniku. Úsilí je věnováno tomu, aby byly ...
 • Návrh komunikačního mixu společnosti 

  Štěpánová, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá návrhem komunikačního mixu pro společnost PKZ Keramika Poštorná, a. s. Cílem je vytvoření komunikačního plánu, který povede ke zviditelnění samotného podniku i jeho sortimentu. Obsahuje návrhy ...
 • Návrh na zlepšení spokojenosti zákazníků společnosti 

  Jandová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá problematikou spokojenosti zákazníků. Konkrétně analyzuje spokojenost zákazníků s poskytovanými službami přístupu k síti internet od společnosti network24 s.r.o. Na základě teoretických poznatků ...
 • Návrh strategie řízení obchodu v nadnárodní společnosti 

  Šenkýřová, Iva
  Diplomová práce je zaměřena na zpracování návrhu strategie řízení obchodu v nadnárodní společnosti. A to sice zavedením internetového obchodu, který bude využit pro rozvoj společnosti ABC. Práce se zabývá teoretickým popisem ...
 • Návrh štíhlé výroby s využitím produktů Kaizen k zajištění jakosti 

  Alánová, Hana
  Tato práce se zabývá výrobními procesy v jedné ze subdivizí divize fischer systémy pro automobilový průmysl. Procesy jsou zkoumány z hlediska štíhlé výroby a produktů Kaizen. Nejprve je představena skupina podniků, kam ...
 • Návrhy na zlepšení služeb hotelu Prometheus 

  Petříková, Martina
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku kvality poskytovaných služeb hotelu Prometheus v Brně. Tento hotel již nyní poskytuje služby svým zákazníkům ve vysoké kvalitě, ale potýká se s nízkou obsazeností v letních ...
 • Otázky komunikace a marketingu ve stavebním podniku 

  Vopelka, Jan
  Cílem práce bylo vyhledat řešení pro zvýšení prodeje ve vybrané stavební společnosti, specializující se na výrobu stavebního systému sloužícího k výstavbě dřevostaveb. K realizování předsevzatých cílů jsem detailně analyzoval ...
 • Podnikatelský záměr 

  Čechová, Jitka
  Tato diplomová práce směřuje k vypracování podnikatelského plánu na založení vzdělávacího centra, které má formou skupinových kurzů pomoci tam, kde školní výuka nestačí. V úvodní části jsou rozebrána teoretická východiska, ...
 • Posilování konkurenceschopnosti firmy 

  Záškodová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením současné situace firmy IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. v jejím konkurenčním prostředí. Zkoumá konkurenceschopnost firmy na základě provedených analýz. Dle zjištěných skutečností je ...
 • Řízení jakosti ve výrobním podniku 

  Mertensová, Ivana
  Diplomová práce se zabývá systémem řízení jakosti ve výrobním podniku a na základě zhodnocení stávajícího stavu má za cíl navrhnout vhodnější systém řízení jakosti a přispět tímto k dalšímu rozvoji firmy.
 • Studie logistické koncepce distribučního skladu 

  Vavrová, Michaela
  Bakalářská práce se zaměřuje na chod spediční společnosti, hlavně na oddělení specializující-se na skladovaní a vnitrostátní přepravu zboží. V práci je navržen systém skladovaní přijatého zboží a také informační systém pro ...
 • Studie výrobní logistiky ve vybraném podniku 

  Kornel, Aleš
  Bakalářská práce se zabývá studií výrobní logistiky v konkrétním podniku. Je zaměřena na současný stav výrobní logistiky, materiálový tok a jeho analýzu. Obsahuje návrhy na zlepšení materiálového toku a celé výrobní logistiky.