Now showing items 1-20 of 67

 • Analýza podnikatelského prostředí 

  Stískalová, Radka
  Bakalářská práce se zabývá analýzou podnikatelského prostředí firmy ALBO okna – dveře, s.r.o.. Pomocí SWOT analýzy, pasportizace a Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil bude provedena analýza podnikatelského prostředí, ...
 • Analýza podnikatelského prostředí 

  Stískalová, Radka
  Bakalářská práce se zabývá analýzou podnikatelského prostředí firmy ALBO okna – dveře, s.r.o.. Pomocí SWOT analýzy, pasportizace a Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil bude provedena analýza podnikatelského prostředí, ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Justová, Andrea
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu spokojenosti a loajality členů vybraného fitness klubu ZONE4YOU, s. r. o. Analýza je provedena prostřednictvím dotazníku, který zahrnuje i metriku Net Promoter Score (NPS) jako ...
 • Analýza struktury klientů České spořitelny pomocí časových řad 

  Mašková, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou počtu klientů v České spořitelně. V teoretické části jsou definovány statistické metody, potřebné k jednotlivým výpočtům a základní pojmy v oblasti bankovnictví. Praktická část je ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Toroni, Adam
  Predmetom bakalárskej práce je podrobná analýza vybraného fitnes centra pomocou zvolených metód. Je rozdelená do niekoľkých častí. Od popisu jednotlivých metód analýz vonkajšieho a vnútorného prostredia, cez vymedzenie ...
 • Firemní kultura a její vliv na zákazníka 

  Tučková, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou firemní kultury společnosti ABC CYKLOSPORT s.r.o. a jejím prosazováním se na trhu. Je zaměřena především na udržování spokojenosti zákazníka a s tím spojeným zvýšením tržního ...
 • Hodnocení bonity zákazníků podniku 

  Kočvarová, Soňa
  Diplomová práce analyzuje a hodnotí současný stav řízení pohledávek ve firmě Becker Acroma spol. s r.o. Obsahuje návrhy a opatření, vedoucí k zavedení systému hodnocení bonity zákazníků, který bude využit pro řízení ...
 • Informační systém pro drobného zemědělce 

  Černoch, Štěpán
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací a testováním informačního systému pro drobného zemědělce. Cílem systému je správa zákazníků, příjmů a výdajů, objednávek, správa zápisků a možnost sledování ...
 • Internetový projekt MotorHit.cz 

  Říhová, Eva
  Cílem diplomové práce je zpracování manuálu pro realizaci internetového aukčního portálu zaměřeného na trh s automobily MotorHit.cz. Obsahuje analýzu trhu a konkurence a také analýzu obecného a oborového okolí. Na základě ...
 • Marketingová a prodejní strategie firmy 

  Sedlář, Jakub
  Bakalářská práce analyzuje problémy, které souvisejí s prodejní a marketingovou strategií Obsahuje návrh takové marketingové strategie, jejímž cílem je zvýšit prodej a ziskovost firmy.
 • Marketingová strategie agentury Motiv P s.r.o. 

  Pražáková, Lucie
  Hlavním cílem diplomové práce je navržení marketingové strategie agentury Motiv P s.r.o. Teoretická část práce vymezuje základní pojmy z oblasti marketingu. Analytická část diplomové práce se zaměřuje na komplexní analýzu ...
 • Marketingová strategie pro rozvoj firmy 

  Vytlačil, Michal
  Hlavním cílem diplomové práce je zkoumání nově vzniklé divize ve společnosti INTERLOG s.r.o., která se soustředí na komplexní prodej vozidel a společnost jí přikládá velký význam. Práce je zaměřena na rozvoj této divize a ...
 • Marketingová strategie společnosti Motiv Press, s.r.o. 

  Smolík, Kamil
  Cílem této diplomové práce je navržení marketingové strategie pro společnost Motiv Press, s.r.o. První část práce zachycuje teoretická východiska získaná v průběhu studia na Fakultě podnikatelské. Druhá část práce se ...
 • Marketingové procesy ve stavebnictví 

  Dohnálek, Petr
  Předmětem bakalářské práce „Marketingové procesy ve stavebnictví“ je sledování a popis jednotlivých marketingových komunikačních nástrojů ve vybraném stavebním podniku, následné zhodnocení jejich současného stavu a navržení ...
 • Marketingové procesy ve stavebnictví 

  Lipovská, Zuzana
  Předmětem bakalářské práce „Marketingové procesy ve stavebnictví“ je sledování a popis marketingových nástrojů ve vybraném stavebním podniku, následné zhodnocení a optimalizace marketingového mixu se zdůrazněním marketingového ...
 • Marketingové řízení firmy 

  Řičánek, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci nákladů na jednotlivé marketingové aktivity. Obsahuje analýzu těchto aktivit ve zvolené společnosti včetně jejich hodnocení a návrhu na optimální strukturu. Závěrem práce jsou ...
 • Marketingový mix společnosti 

  Klusák, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu a následně návrh marketingového mixu společnosti, která se zabývá ubytovacími, stravovacími a pohostinskými službami. Teoretická část se věnuje definici základních pojmů z oblasti ...
 • Marketingový mix společnosti AMI spol. s r.o. 

  Seres, Boris
  Táto bakalárska práca sa zameriava na zhodnotenie a návrhy marketingového mixu v spoločnosti AMI spol. s r.o., ktorá podniká vo svetelnej technike. Práca sa snaží na základe analýz vnútorného a vonkajšieho prostredia ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníka pro Vinařství Rozařín 

  Novotná, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků společnosti Vinařství Rozařín s.r.o. V teoretické části práce jsou vymezeny marketingové pojmy, metody a techniky marketingového výzkumu. Praktická ...
 • Možnosti reklamy firmy na veletrzích 

  Fusková, Michaela
  Bakalářská práce je zaměřena na propagaci firmy TONDACH Česká republika, s. r. o. na veletrzích. Obsahuje informace o různých druzích reklamy na veletrzích. Možnosti a ukázky toho, jak efektivně se dá veletrhů využít. Jaká ...