Now showing items 1-2 of 2

  • 3D abrazivní vodní paprsek 

    Maříková, Petra
    Diplomová práce se v úvodu zabývá problematikou řezání abrazivním vodním paprskem. Další část je zaměřena na nasazení technologie řezání 3D abrazivním vodním paprskem v podmínkách středně velké firmy. Tato technologie ...
  • Přenosný brusný modul 

    Lux, Martin
    Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh přenosného brusného modulu fasety pro daný řezný úhel u nestandardního ostří.