Now showing items 1-6 of 6

 • Cermety a jejich efektivní využití 

  Hanousek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá cermety jako nástrojovým materiálem. V úvodní části práce jsou uvedeny druhy, výroba, značení a vlastnosti cermetů. V hlavní části jsou pak představeny cermety v sortimentu výroby nejvýznamnějších ...
 • Návrh progresivní technologie výroby tělesa šoupátka 

  Štábl, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem progresivní technologie výroby součásti těleso šoupátka typu S43. Jedná se o vysokotlakou armaturu pro klasickou energetiku. V práci je popsáno konstrukční řešení šoupátka, materiál tělesa ...
 • Návrh výrobní technologie součásti obráběcího stroje. 

  Kachyňa, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá návrhem výrobní technologie pro součást obráběcího stroje typu FS, jímž je Spojovací díl. Práce pojednává o materiálu této součásti, tedy litině s lupínkovým grafitem, o vlastnostech tohoto ...
 • Nové moderní nástroje pro frézování 

  Dočekal, Petr
  Tato práce je zaměřena na frézování a jejich nástroje. V první části jsou popsány základní údaje pro frézování, které jsou nezbytné pro stanovení řez-ných podmínek a druhu frézování, a kde je popsán způsob rozdělení a ...
 • Supertvrdé materiály a jejich efektivní využití 

  Vampola, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřená na supertvrdé řezné materiály (polykrystalický diamant a polykrystalický kubický nitrid boru). Zabývá se jejich fyzikálními, mechanickými a řeznými vlastnostmi, výrobou a efektivním užitím. ...
 • Technologické aplikace řezných nástrojů ze slinutých karbidů 

  Brlica, Vlastimil
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia B2339-00 na fakultě strojního inženýrství se zabývá problematikou řezných nástrojů ze slinutých karbidů. Z literární studie jsou charakterizovány obecné informace, ...