Now showing items 1-2 of 2

  • Slinuté karbidy a jejich efektivní využití 

    Dembek, Jiří
    Tato diplomová práce je zaměřena na řezné nástroje vyráběné ze slinutých karbidů. Charakterizuje značení, výrobu a vlastnosti nepovlakovaných a povlakovaných slinutých karbidů a přibližuje nejnovější trendy v povlakování. ...
  • Volba vhodných řezných podmínek pro obrábění hlavňových ocelí 

    Beneš, Ondřej
    Práce se zabývá obráběním hlavňových ocelí a stanovení nejvhodnějších řezných podmínek pro tento proces. V teoretické části byl charakterizován řezný proces soustružení, vysvětlena problematika opotřebení VBD, tvorby třísky ...