Now showing items 1-10 of 10

 • Optimalizace obrábění oběžných lopatek parní turbíny 

  Chromý, Marek
  Bakalářská práce je zaměřena na řešení problematiky optimalizace obrábění oběžných lopatek parní turbíny. Hlavním cílem je vyhodnocení cenových nákla-dů břitových destiček hrubovacího nástroje ve vztahu na použitou řeznou ...
 • Ověření technologie výroby těla tlakového ventilu 

  Majer, Lukáš
  Cílem této práce je ověření definovaných výrobních časů stanovených oddělením technologie ve firmě IMI CCI Brno. Jedná se o porovnání určených časů s realitou a teoretickým přepočtem. Bude zhotoven technologický postup s ...
 • Realizace laserové technologie 

  Urban, Jan
  Cílem diplomové práce je popsat nahrazení drátového řezání laserovým řezáním při vyřezávání břitových destiček z tvrdých materiálů. Popis stávajícího stavu ve firmě Vydona, výběrové řízení a volbu laseru a dále pak nutnost ...
 • Řezná keramika a její efektivní využití 

  Podešva, Lukáš
  První část této práce, uvádí základní poznatky o řezné keramice (druhy, značení, struktura, fyzikálně-mechanické vlastnosti, použití, výroba) a hodnotí tento nástrojový materiál z hlediska řezivosti. Druhá část je zaměřena ...
 • Supertvrdé materiály a jejich efektivní využití 

  Vampola, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřená na supertvrdé řezné materiály (polykrystalický diamant a polykrystalický kubický nitrid boru). Zabývá se jejich fyzikálními, mechanickými a řeznými vlastnostmi, výrobou a efektivním užitím. ...
 • Supertvrdé materiály a jejich efektivní využití 

  Grausgruber, Jiří
  První část této práce, uvádí základní poznatky o supertvrdých řezných materiálech (druhy, značení, struktura, fyzikálně-mechanické vlastnosti, pou-žití, výroba) a hodnotí tyto nástrojové materiály z hlediska řezivosti. ...
 • Trvanlivost VBD při čelním frézování 

  Spáčil, Radek
  Bakalářská práce se zabývá opotřebením řezných nástrojů ve formě vyměnitelných břitových destiček při čelním frézování. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části je formou rešerše popsána technologie frézování včetně ...
 • Vliv povlaků na trvanlivost VBD při podélném soustružení 

  Balíček, Martin
  Bakalářská práce se zabývá vlivem nanesených povlaků na trvanlivost a opotřebení nástroje při podélném soustružení oceli ČSN 41 1600 a vlivem opotřebení na jakost povrchu. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na ...
 • Vliv řezných podmínek na trvanlivost VBD při soustružení 

  Hynčica, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá vlivem řezných podmínek (řezná rychlost, posuv na otáčku, šířka záběru hlavního ostří) na opotřebení a trvanlivost výměnných břitových destiček při obrábění slitiny Inconel 718. V teoretické části ...
 • Volba a optimalizace řezných podmínek pro progresivní výrobní technologie 

  Baklík, Lukáš
  Tato práce zahrnuje změnu stávající technologie rovinného broušení za efektivnější technologii čelní frézování pro dokončovací operaci čelisti (pro hydraulický strojní svěrák) v zušlechtěném stavu s tvrdostí 53+4 HRC. ...