Now showing items 1-2 of 2

  • Negativní vlivy Internetu na lidskou společnost a komunikaci 

    Pershina, Mariya
    V současnosti se o internetu mluví jako o jednom z nejvýznamnějších vynálezů lidstva. Internet ovšem není pouze jen celosvětový systém propojených počítačových sítí, ve kterých je uloženo obrovské množství různých informací, ...
  • Prevence kyberšikany 

    Škunda, Patrik
    Hlavným cieľom bakalárskej práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu pre zariadenia s operačným systémom Android, ktorá má hravou formou poučiť používateľa o možných nástrahách internetu a teda aj prevencií pred kyberšikanou. ...