Now showing items 1-1 of 1

  • Soustavy řízení vrtulníků 

    Pukl, Marek
    Cílem této bakalářské práce je vytvoření rešerše zkoumající situaci v oblasti soustav řízení vrtulníku. První část se týká cyklického a kolektivního řízení. Druhá část zahrnuje směrové řízení a kompenzaci točivého momentu. ...