Now showing items 1-5 of 5

 • Posouzení vlivu cyklického zatěžování na přetvárné charakteristiky ztvrdlého betonu 

  Potočková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá vlivem mnohonásobného cyklického zatěžování na přetvárné charakteristiky ztvrdlého betonu, konkrétně byl zkoumán vliv na statický modul pružnosti v tlaku. Byly měřeny deformace během mnohonásobné ...
 • Stabilita struktury austenitických ocelí během únavového zatěžování 

  Kudelka, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium vybraných austenitických korozivzdorných ocelí, které byly únavově zatěžovány za normálních a snížených teplot. Teoretická část práce je rozdělena na tři části. První část definuje ...
 • Verifikace nelineárních materiálových modelů betonu 

  Král, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na popis parametrů nelineárních materiálových modelů betonu, které jsou implementovány ve výpočetním systému LS-DYNA, v interakci s provedením nelineárních testovacích výpočtů v systému LS-DYNA ...
 • Vliv povrchových úprav na únavovou životnost 

  Gerec, Matúš
  Táto bakalárska práca predkladá popis technológie povrchových úprav využívaných u dynamicky namáhaných strojných súčastí. Zaoberá sa popisom vplyvu jednotlivých povrchových úprav na únavovú životnosť vo vysokocyklickej ...
 • Výpočet únavové životnosti klikových hřídelí 

  Wolf, David
  Tato práce je zaměřena na klikovou hřídel jakožto jednu z nejdůležitějších dynamicky namáhaných částí spalovacích motorů. Na začátku v širším kontextu popisuje, jakým způsobem je kliková hřídel spalovacích motorů namáhána. ...