Now showing items 1-20 of 23

 • Analýza rámu silničního kola 

  Šustr, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá MKP analýzou tuhosti rámu silničního kola REPETE R2: REASON dle metodiky testování tuhosti v laboratořích EFBE. Teoretická část popisuje nejdůležitější fakta ohledně konstrukčního řešení ...
 • Architektonická studie cyklistického stadionu /dráhy/ Favorit Brno /na volné ploše v Brně Komárově/. 

  Krejčová, Zdenka
  Architektonická studie cyklistického stadionu /dráhy/ Favorit Brno /na volné ploše v Brně Komárově/. Urbanistickým problémem současného území je špatný technický stav budov, nevyhovující funkce objektů. Hlavní část práce ...
 • Cyklistická doprava v České republice – legislativa, dokumenty a iniciativy podporující její rozvoj 

  Blažková, Gabriela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Článek představuje současný stav legislativy a dalších dokumentů týkající se cyklodopravy v České republice. Jsou zde uvedeny důležité dokumenty a projekty, které se zabývají zlepšením cyklistické situace v našich městech.
 • Cyklostezka mezi Kunovicemi a Uherským Hradištěm 

  Veselý, Libor
  Cílem bakalářské práce je návrh cyklostezky mezi Kunovicemi a Uherským Hradištěm. Cyklostezka bude sloužit společnému provozu cyklistů a chodců. Návrh cyklostezky vychází z dopravního průzkumu, návaznosti na stávající ...
 • Design cyklistické přilby 

  Sojka, Vojtěch
  Tato bakalářská práce řeší návrh designu cyklistické přilby. Použití této přilby je zamýšleno především pro závodní, ale i hobby využití. V konečném návrhu se jedná o přilbu tvarově navazující na aktuální modely, kde důraz ...
 • Design městského elektrokola 

  Sojka, Vojtěch
  Předmětem této diplomové práce je design asistovaného městského elektrokola – tzv. pedelec. Cílem bylo navrhnout takový design, který bude splňovat jak požadavky zadavatele práce, tak kritéria nadčasového designu za použití ...
 • Design řídítek s integrovaným představcem a světlem 

  Skřivánek, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na design řídítek silničního typu s integrovaným světlem. V práci se zabývám rešerší designérskou i technickou, na kterou navazuji vlastním řešením. Hlavním cílem byl návrh unikátního ...
 • Design skládací cyklistické přilby 

  Hrubý, Václav
  Práce se zabývá vytvořením designu skládací přilby, jejím konstrukčním, tvarovým i barevným řešením a analýzou stávajícího trhu. Hlavní důraz je kladen na skládací mechanismus, který je jednoduchý a vede ke skladnosti ...
 • Exercise-Associated Hyponatremia in Endurance and Ultra-Endurance Performance-Aspects of Sex, Race Location, Ambient Temperature, Sports Discipline, and Length of Performance: A Narrative Review. 

  Knechtle, Beat; Chlíbková, Daniela; Papadopoulou, Sousana; Mantzorou, Maria; Rosemann, Thomas; Nikolaidis, Pantelis T. (MDPI, 2019-08-26)
  Exercise-associated hyponatremia (EAH) is defined as a plasma sodium concentration of <135 mmol/L during or after endurance and ultra-endurance performance and was first described by Timothy Noakes when observed in ...
 • Favorit Brno / cyklistický stadion - bikrosová dráha / - architektonická studie - design 

  Gebhardt, Tomáš
  Zadání diplomové práce předcházel specializovaný ateliér ,,Architektonická studie bikrosového areálu Favorit Brno. Tento ateliér byl zaměřen na návrh zázemí pro Bikrosovou trať. Dále na vypracování architektonicko-urbanistické ...
 • Favorit Brno / cyklistický stadion - bikrosová dráha / - architektonická studie - design 

  Vranová, Marta
  Předmětem diplomové práce je architektonická studie cyklistického stadionu v Brně Komárově, jež má nahradit dnes již olympijským normám nevyhovující velodrom na brněnském výstavišti a zajistit tak nové a lepší podmínky ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Dolkošová, Vendula
  ANOTACE Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby nárožní proluky domovních bloků na území poblíž křižovatky ulic Brabansko- Malá Dlážka. Lokalita se nachází na situačně exponovaném místě ...
 • Modifikace uložení klik na jízdním kole 

  Kupčák, Radim
  První část této bakalářské práce se věnuje rešerši nejčastěji používaných materiálů ve veloprůmyslu. Srovnává je s ohledem na to, jaké mechanické vlastnosti konstruktérům komponentů jízdních kol nabízejí a jaké jsou jejich ...
 • Návrh jízdního kola pro městský provoz 

  Sunek, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá vozidly, která jsou poháněná lidskou silou, konkrétně návrhem rámu cyklistického kola určeného pro městský provoz. Součástí práce je část, která popisuje historický vývoj cyklistických kol, ...
 • Návrh rámu HPV 

  Šmak, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem rámu vozidla poháněného lidskou silou (HPV). Vlastnímu návrhu předchází široká analýza dané problematiky. Práce popisuje historický vývoj pozemní dopravy, zaměřený především na historii ...
 • Optimalizace rozhledových trojúhelníků v ČSN 73 6110 

  Kejvalová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá analýzou návrhových parametrů pro rozhledové trojúhelníky vozidel, chodců a cyklistů normy ČSN 73 6110. Vymezuje se na dvě hlavní kapitoly, jimiž jsou Rozbor problému a Vlastní analýza. První ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kašpar, Michael
  Tato diplomová práce se věnuje návrhu podnikatelského záměru na založení společnosti SportHC s.r.o., která bude prodávat sportovní vybavení prostřednictvím jak kamenné prodej, tak i internetového obchodu. Práci budu ...
 • Sportovně - rekreační centrum Vsetín, Ohrada 

  Kuklínková, Klára
  Diplomové práci předcházel specializovaný ateliér, zaměřený na vypracování urbanisticko-architektonického návrhu v oblasti „Vsetín - Ohrada". V této předdiplomové práci jsem se zabývala především analýzami a předběžným ...
 • Sportovně rekreační centrum Vsetín, Ohrada 

  Mozolová, Monika
  Řešené diplomové práci předcházel specializovaný ateliér, zaměřený na vypracování urbanisticko-architektonického návrhu v oblasti „Vsetín – Ohrada". V této před-diplomové práci jsem zpracovávala především analýzy a předběžný ...
 • Stolování v přírodě 

  Trčková, Jitka
  Stolování, které sjednocuje předměty k tomu potřebné. Řešení nádobí ( talíře, příbor, poháry), deky určení k sezení a samotného obalu těchto prvků. Obal je řešen v ohledu na cyklisty, pěší a lehce se uloží i v autě ...