Now showing items 1-19 of 19

 • Alternativní koncepce spalovacích motorů 

  Šťáva, Martin
  Předmětem této bakalářské práce na téma Alternativní koncepce spalovacích motorů je popis vybraných historických i současných alternativ ke konvenčnímu spalovacímu motoru s klikovou hřídelí. Cílem práce je vytvořit rešeršní ...
 • Elektricky krátká mnohopásmová anténa pro radioamatérské použití 

  Müller, Marek
  Účel této práce je seznámit s teorií EH antén, provést simulaci jednoho vybraného modelu EH antény z literatury a tento model zoptimalizovat na požadovaný kmitočet 14 MHz pomocí počítačového programu CST Microwave Studio. ...
 • Experimental investigation of heat transfer between hot air nozzle flow and cylinder 

  Zahradník, Radek; Boháček, Jan; Kotrbáček, Petr (EDP SCIENCES, 2012-04-16)
  A variety of experimental measurements were performed to clarify the influence of air pressure and distance from a nozzle outlet on the heat transfer intensity between a cylinder's surface and the hot air flowing around ...
 • Hydropneumatická jednotka vozidla 

  Koudelka, Roman
  Tato diplomová práce, navazující na práci bakalářskou, je věnována plynokapalinové jednotce vozidla, coby ústřednímu prvku hydropneumatického odpružení. Cílem je dimenzovat a zkonstruovat tuto součást a integrovat ji ...
 • Motory vozů série Le Mans 

  Herman, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá přehledem vývoje pohonných jednotek používaných v závodních vozech účastnících se vytrvalostní série Le Mans, především však závodu 24 hodin Le Mans. V první části práce je nastíněna základní ...
 • Návrh automatizace linky pro broušení součásti kompresoru 

  Jirák, David
  Téma diplomové práce, bylo zvoleno společností Valeo Compressor Europe, s.r.o. Jedná se o návrh automatizace linky pro broušení součásti kompresoru. Součást je interně označována jako Cylinder a je nedílnou součástí nového ...
 • Nekonvenční koncepce spalovacích motorů 

  Šenkýř, Miroslav
  Práca je zameraná na nekonvenčné koncepcie spaľovacích motorov, teda na spaľovacie motory neobvyklých konštrukcií. Sú to motory, ktoré majú odlišné tvary spaľovacieho priestoru tvary hriadeľov a merných výkonov od konvenčných ...
 • Pásový dopravník cihlové drti 

  Přecechtílek, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je provést výpočet a konstrukční návrh šikmého pásového dopravníku pro dopravu cihlové drti. Úvod práce obsahuje popis pásových dopravníků, jejich hlavní výhody a základní rozdělení. Práce dále ...
 • Pásový dopravník pro dopravu křemenného písku 

  Pech, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce je návrh šikmého pásového dopravníku pro dopravu křemenného písku dle zadaných parametrů. Úvod práce obsahuje užití, výhody, nevýhody a rozdělení pásových dopravníků. Dále jsou uvedeny jednotlivé ...
 • Píst zážehového motoru na bioethanol 

  Žilinský, Ondřej
  Cílem této diplomové práce je navrhnout píst pro motor Husqvarna FE 501 přeplňovaný turbodmychadlem pro potřeby soutěže Formula Student používající jako palivo bioethanol. Navržená konstrukce vychází z rešerše konstrukčního ...
 • Porovnání analytického a numerického MKP řešení vzpěrné stability laminátových kompozitních válcových skořepin 

  Konečný, Michael
  Tato práce zkoumá možností řešení kritické síly vzpěrné stability laminátových kompozitních válcových skořepin jak analytickým tak MKP přístupem. Analytické řešení je prezentováno detailně a je zpracován Matlab program pro ...
 • Povrchové úpravy válců spalovacích motorů 

  Malec, Petr
  Tato bakalářská práce je odbornou rešerší, která popisuje nejčastější metody povrchových úprav válců novodobých spalovacích motorů. Práce se skládá z rozdělení daných druhů úprav, jejich použití a zdůvodnění jejich aplikace. ...
 • Realizace 3D modelu spalovacího motoru aditivní metodou Fused Deposition Modeling 

  Kadlec, Stanislav
  Cílem této bakalářské práce je návrh a následná výroba 3D modelu části spalovacího motoru s využitím moderní aditivní technologie Rapid Prototyping. Virtuální model byl vytvořen v parametrickém softwaru Autodesk Inventor ...
 • Současný stav a vývojové tendence v konstrukci motorů pro osobní automobily 

  Ševčík, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá současným stavem a vývojovými tendencemi v konstrukci motorů pro osobní automobily. Bude tady ukázán poměr u různých rozdělení motorů, závislosti výkonových parametrů, množství emisí CO2, ...
 • Uložení pohonné jednotky v karoserii 

  Dúlovcová, Gabriela
  Hlavným cieľom tejto práce je zdôvodniť a popísať rôzne koncepcie lôžok, ktoré eliminujú vibrácie pohonnej jednotky v karosérii u osobných automobilov. Ďalšou časťou je porovnanie jednotlivých koncepcií z konštrukčného ...
 • Uložení spodních, horních a průhybových válců rovnačky XRK 9-50 

  Hudeček, Josef
  Cílem této bakalářské práce bylo poskytnout konstrukční řešení uložení dolních, horních a průhybových válců kosoúhlé rovnačky KRK 9-50, s rozsahem průměrů rovnaných tyčí od 10 mm do 50 mm. Návrh byl zpracován s ohledem na ...
 • Válce čtyřdobých spalovacích motorů 

  Vanda, Marek
  Tématem této bakalářské práce jsou pracovní válce čtyřdobých pístových spalovacích motorů. První část práce obecně popisuje princip čtyřdobého pracovního cyklu, konstrukci zážehových a vznětových motorů. Další části jsou ...
 • Zvýšení výkonu motocyklu Jawa 50 

  Horák, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na zvýšení výkonu motoru mopedu Jawa Babetta typ 225. První část bakalářské práce popisuje princip dvoudobého spalovacího motoru a možnosti jeho rozvodu. Další část je věnovaná úpravě, která ...
 • Železobetonová válcová nádrž 

  Chumová, Petra
  Bakalářská práce je zaměřena na statické řešení železobetonové válcové nádrže. Zahrnuje dimenzování dna nádrže a jejích stěn na vybrané zatěžovací stavy a zpracování výkresové dokumentace. Výpočet vnitřních sil proběhl ...