Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení mechanických a strukturních vlastností nového bloku 

  Lefner, Jiří
  Smyslem této vysokoškolské kvalifikační práce je srovnat mechanické a struk- turní vlastnosti dvou typů odlitků ze slitiny hliníku, dílců bloku motoru, zhotove- ných odlišnými technologiemi. Vysokotlakým litím s lokálním ...
 • Válce čtyřdobých spalovacích motorů 

  Vanda, Marek
  Tématem této bakalářské práce jsou pracovní válce čtyřdobých pístových spalovacích motorů. První část práce obecně popisuje princip čtyřdobého pracovního cyklu, konstrukci zážehových a vznětových motorů. Další části jsou ...
 • Výroba a struktura litiny s červíkovitým grafitem 

  Viskupič, Adam
  Práce provádí rešerši na téma výroby, struktury a možnosti výroby odlitků z litiny s červíkovitým grafitem. Obsahuje popis mechanických fyzikálních a technologických vlastností litiny s červíkovitým grafitem. Součástí práce ...