Now showing items 1-2 of 2

  • Techniky pro získávání dat v genomice 

    Jaša, Petr
    Tato práce si v první řadě klade za cíl představit některé běžné techniky pro získávání dat v genomice a v další řadě naimplementovat vlastní algoritmus vycházející z originální verze algoritmu BLAST jako zástupce zmíněných ...
  • Vyhledávání CpG ostrůvků v genomu eukaryotických organismů 

    Urbánková, Kateřina
    Bakalářská práce se zabývá vyhledáváním CpG ostrůvků v DNA. V teoretické části je popsána struktura a složení deoxyribonukleové kyseliny, chromosomů a genů. Jsou zde uvedeny základní informace o lidském a šimpanzím genomu ...