Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh sítě PLC pro dálkový sběr dat 

    Šebela, Miroslav
    V práci je dle zadání proveden návrh sítě PLC (power line carrier communication) pro dálkový sběr dat. Pro bližší seznámení se s touto technologií je rozvedena problematika komunikace po silovém vedení a možnosti využití ...
  • Systém pro testování odolnosti komunikační jednotky LAN dálkového sběru dat 

    Mlýnek, Petr
    Systémy dálkového sběru dat mají široké uplatnění. Jednou z oblastí je i sběr dat v energetice, kdy se odečítá spotřeba elektrické energie při tzv. průběhovém měření. Výhodou dálkového odečtu odebrané elektrické energie ...