Now showing items 1-9 of 9

 • Bydlení+ 

  Doubrava, Šimon
  Súbor parciel pod jedným vlastníkom sa nachádza v preluke medzi križovatkou Tomkovho námestia a jediným prírodným solitérom v užšom okolí, Husovickým kopcom. Novostavba diaľničného mostu, ktorý je plánovaný ako súčasť ...
 • Dálniční most komorového průřezu 

  Hošek, Filip
  Diplomová práce je zaměřena na řešení dálničního mostu přes hluboké údolí. Ze tří variant byl vybrán komorový nosník s velmi vyloženými konzolami. Je zpracován podrobný statický výpočet zahrnující posouzení konstrukce na ...
 • Dálniční most přes široké údolí 

  Mertová, Eliška
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout několik variant možného přemostění daného širokého a hlubokého údolí. Po zhodnocení bylo jako optimální řešení zvoleno vedení dálnice na jediné široké nosné konstrukci tvořené ...
 • Deskový silniční most 

  Blaha, Martin
  Bakalářská práce se zaobírá návrhem deskového předpjaté mostní konstrukce převádějící dálnici D35 mezi obcí Velký Újezd a městem Lipník nad Bečvou. Most přemosťuje místní potok Kyjánka. Byly navrženy tři studie z nichž ...
 • MOST NA D1 (LIETAVSKÁ LÚČKA - VIŠŇOVÉ) NAD ÚDOLÍM v km 4.313 

  Hudyma, Nazar
  Předmětem této diplomové práce je návrh silničního mostu na D1 v úseku Lietavská Lúčka - Višňové v Žilinském kraji, okres Žilina, Slovenská republika. Objekt slouží k přemostění údolí v KM 4,313 a pozemní komunikace v KM ...
 • Most na dálnici 

  Knotek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nové deskové mostní konstrukce přes komunikaci II/464 mezi obcemi Příbor a Bílovec. Most převádí dálnici D47 kategorie D 27,5/120. Pro návrh jsou zpracovány 3 studie. Předpjatá deska ...
 • Most na dálnici D1 přes silnici a potok 

  Surovcová, Monika
  Cílem diplomové práce je návrh přemostění ve směru Přerov – Lipník v katastrálním území Osek nad Bečvou. Most slouží k překonání silnici III/43612 v km 93,550, potoku Lubeň a polní cesty. Ze tří variant řešení je vybrána ...
 • Most na dálnici nad Dolanským potokem 

  Šedrla, Jakub
  Má práce je zaměřena na návrh a posouzení dálničního mostu nad Dolanským potokem. Most je stavěn pomocí letmé betonáže. Délka běžného pole je 110 metrů. Most je dodatečně předpjatou konstrukcí. Statický model je vytvořen ...
 • Návrh silničního mostu v Brně 

  Kutálek, Jiří
  Předmětem diplomové práce je návrh dálničního mostu přes řeku Svratku v Brně. Ze tří zhotovených variant byla zvolena varianta obloukového mostu s lichoběžníkovou horní mostovkou z předpjatého betonu. Zatížení je vypočteno ...