Now showing items 1-20 of 49

 • Aplikace principů znalostního managementu ve vybrané firmě 

  Červienka, Juraj
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou znalostného managementu a jeho princípov. V úvode práce sa venujeme teoretickým základom znalostného managementu, z ktorých neskôr vychádzame v praktickej časti. Z teoretickej časti ...
 • Automatický hydroponický systém 

  Borsuk, Adam
  Cieľom bakalárskej práce je preštudovať problematiku návrhu a tvorby automatického hydroponického systému pre pestovanie rastlín a riešiť tvorbu súčastí systému podľa základných podmienok pre rast rastlín a následne ich ...
 • Diagnostika pohonných jednotek 

  Holeš, Cyril
  Diplomová práca je zameraná na stanovenie metodiky diagnostiky pohonných jednotiek u vozidiel so systémom vysokotlakového vstrekovania paliva common rail. V prvej časti je popísaná komunikácia diagnostických zariadení s ...
 • Futuristický kokpit pro městskou mobilitu 

  Bohovic, Samuel
  Rastúci záujem o mestskú leteckú dopravu vytvára priestor pre vývoj užívateľských rozhraní pre mestskú leteckú dopravu . Nasledújúca práca je koncept zobrazovania letových dát a užívateľského rozhrania pre tieto dopravné ...
 • Integracia hlasu a optimalizácia dátových prenosov 

  Hauzner, Peter
  Práca sa zaoberá návrhmi skvalitnenia dialkovej komunikácie v spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a.s. Ide o prechod na nový systém prenosu dát a integráciu hlasu do tohoto systému.
 • Návrh a implementace databázové aplikace pro analýzu sportovních výkonů 

  Ternovszky, Filip
  Zameraním tejto bakalárskej práce je návrh a implementácia databázovej aplikácie pre podporu športových analýz. Význam riešení je demonštrovaný vo futbalovom prostredí a zastáva pozitívny vplyv techniky na šport. Vďaka ...
 • Návrh a tvorba mobilní aplikace pro systém Android 

  Zavadilová, Patrícia
  Práca je zameraná na popis tvorby mobilnej aplikácie pre operačný systém Android. Skúma prebiehajúce procesy a dáta, s ktorými aplikácia pracuje. Predstavuje riešenie návrhu aplikácie pre zisťovanie stavu obsadenosti a ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Auxtová, Júlia
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom informačného systému pre plánovanie a evidenciu opráv pre firmu XY a.s. Práca je rozdelená na štyri časti. V prvej časti je popísaná teória tvorby informačných systémov. Ďalšie dve časti ...
 • Návrh dílčí části IS pro podporu CRM 

  Mišurová, Katarína
  Bakalárska práca pojednáva o návrhu časti informačného systému pre podporu riadenia vzťahov so zákazníkmi. Zaoberá sa aj optimalizáciou a automatizáciou procesov spojených so CRM a riadením úloh. Analytická časť obsahuje ...
 • Návrh informačného systému pre malé ubytovacie zariadenia 

  Zubek, Ivan
  Bakalárska práca je zameraná na problematiku informačných systémov používaných v malých ubytovacích zariadeniach. Použitím analýzy SWOT a metódy HOS 2009 je posúdený súčasný informačný systém sledovanej spoločnosti, ktorej ...
 • Optimalizace spouštěcích konfigurací k-Wave úloh 

  Sasák, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá plánovaním, resp. správnym odhadom spúšťacích konfigurácií úloh k-Wave na superpočítačoch infraštruktúry IT4Innovations. Presnejšie pre klastre Salomon a Anselm. Úloha predstavuje množinu simulácií, ...
 • Posouzení efektivnosti informačního systému společnosti RH+ a návrh změn 

  Rybár, Rastislav
  Táto diplomová práca sa zaoberá posúdením efektívnosti informačného systému obchodného závodu RH+ a návrhom zmien. Súčasťou práce sú rozobraté teoretické východiská, zamerané na vysvetlenie základných pojmov, použitých v ...
 • Posouzení informačního systému a návrh změn 

  Čička, Dominik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou prostredia firmy NDŽ s.r.o. Pojednáva o posúdení a návrhoch zmien informačného systému. Prvá časť obsahuje teoretické východiská k danej problematike a analýzam, ktoré boli uskutočnené ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Jahôdka, Daniel
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou súčasného stavu informačného systému spoločnosti ELEARN.AERO a.s, ktorý slúži ako e-learningový portál pre výuku pilotov. Cieľom je previesť analýzu tohto informačného systému a ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Zvolenská, Dominika
  Bakalárska práca sa zameriava na posúdenie súčasného stavu firmy Sobras Weld a jej informačného systému. Popisuje základné pojmy spojené s informačným systémom a analyzuje používaný informačný systém vo firme. Obsahuje ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Zelenák, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá posúdením informačného systému vybranej spoločnosti KMO Slovakia, s.r.o. a návrhom zmien v podobe úpravy práce s ním. Práca obsahuje základné teoretické východiská, ktoré sú následne využívané ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Čička, Dominik
  Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou prostredia firmy TEFIS s.r.o., pôsobiacu v odvetví logistiky. Pojednáva o posúdení a návrhoch zmien informačného systému tejto spoločnosti. Prvá časť obsahuje teoretické východiská ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kľúčik, Lukáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá posúdením informačného systému spoločnosti Medeko Cast s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou a predajom zliatin, odliatkov a polotovarov. Na základe výsledkov analýzy navrhuje vhodné zmeny na ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Zelenák, Tomáš
  Diplomová práca sa zameriava na posúdenie informačného systému vo vybranej spoločnosti. Analyzuje aktuálny stav spoločnosti a jej vybavenie. Súčasťou práce sú návrhy na minimalizáciu či odstránenie identifikovaných nedostatkov ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Šalamonová, Terézia
  Bakalárska práca sa zaoberá posúdením informačného systému vo firme Woodensky SK a návrhom na zlepšenie jeho efektívnosti. Teoretická časť je zameraná na vymedzenie základných pojmov a popis zvolených analytických metód. ...