Now showing items 1-3 of 3

 • Batch control automatizovaného barmana 

  Slavinský, Vojtěch
  Tato práce se zabývá rešerší na téma Batch Control a standard ISA95. Dále také pojednává o dodaném robotovi s pracovním označením Barman. V práci je popsán jeho skutečný stav jak po hardwarové stránce, tak i po softwarové ...
 • Použití standardu ISA95 na automatizovaném barmanovi 

  Musil, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a aplikací standardu ISA 95 na model poloautomatického pracoviště barmana. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývá popisem modelů standardu ...
 • Receptury pro model destilační kolony 

  Pleva, Damián
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s laboratorním modelem destilační kolony a s funkcemi řídicího PLC. Následně vytvořit literární rešerši o standardu 88. A nakonec navrhnout, realizovat a otestovat dávkové řízení ...