Now showing items 1-3 of 3

 • Dávkové zpracování perfusometrických MRI dat 

  Filipová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá metodou DCE-MRI (Dynamic contrast enhanced magnetic resonance imaging). Je popsán základní princip magnetické rezonance a pulzní sekvence. Práce se věnuje metodě DCE, hlavně popisu postupu ...
 • Grafický editor pro konfiguraci struktury úloh v rámci Java EE Batching API 

  Hanus, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem implementace grafického editoru pro konfiguraci struktury úloh v rámci Java EE Batching API v podobě zásuvného modulu pro vývojové prostředí IntelliJ IDEA. Zaměřuje se hlavně na ...
 • Vyhledávání nejčastějších n-tic slov 

  Holec, Matúš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací efektivního systému vyhledávání n-tic slov v textu. Systém je založen na principu dávkového zpracování, což umožňuje zpracování rozsáhlých textů. V první části práce jsou shrnuty ...