Now showing items 1-3 of 3

 • Možnosti systému Sinumerik 840D při programování CNC obráběcích strojů 

  Olina, Anna
  Diplomová práce uvádí historicky vývoj a současnost CNC obráběcích strojů a jejich řídicích systémů. Také v práci jsou popsané základy a metodiky programování, pomocí kterých může byt realizována tvorba NC programu v ŘS ...
 • Možnosti systému Sinumerik při programování CNC obráběcích strojů 

  Kulenda, Martin
  Diplomová práce začleňuje řídicí systém Sinumerik 840D mezi v praxi nejpoužívanější řídicí systémy CNC obráběcích strojů. V první části diplomové práce jsou rozebrány metodiky NC programování, které jsou vztaženy pouze k ...
 • Ruční programovaní CNC strojů 

  Stránský, Michal
  Téma bakalářské práce je zaměřeno na ruční programování CNC strojů. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část je zaměřena na téma historie a úvod do programování CNC strojů. Druhá část se zabývá ručním programováním CNC ...