Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr na založení školky 

    Neubauerová, Mirka
    Nově vznikající společnost se bude zaměřovat na kompletní dlouhodobé služby v hlídání dětí především předškolního věku, aby se rodiče mohli věnovat pracovním záležitostem, společenským nebo kulturním aktivitám. Jako ...
  • Založení malého podniku 

    Navrátilová, Pavlína
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru založení dětské skupiny. Práce se skládá ze tří částí. Teoretická část definuje legislativní rámec vztahující se k založení podniku, ve druhé části je provedena ...