Now showing items 1-4 of 4

 • Jeřábové háky, konstrukce a výpočet 

  Vítů, Šimon
  Tato bakalářská práce se zabývá rozdělením, výpočty, konstrukční dokumentací a výrobními postupy jeřábových háků. Práce obsahuje rešerši typů háků, postup výpočtu jednoduchého kovaného háku, dále jsou v práci uvedeni výrobci ...
 • Nosná konstrukce ŽB komínu 

  Hasala, Ivo
  Má bakalářská práce řeší statické schéma dříku stávajícího komínu, zatížení, vyhodnocení vnitřních sil v programu SCIA ENGINEER a posouzení na kombinaci namáhání M + N. Stávající výztuž je posouzena na danou kombinaci ...
 • Statické řešení betonového komínu 

  Kašparů, Jakub
  Cílem diplomové práce je posouzení dříku železobetonového komínu a návrh založení na kombinaci namáhání normálovou silou a ohybovým momentem. Pro vyhodnocení vnitřních sil byly vytvořeny dva prutové modely (dle ČSN, dle ...
 • Vliv geometrické variability dříků u existujících TEP kyčelního kloubu na deformačně - napěťové stavy 

  Zýbal, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením deformačně-napěťových (D-N) stavů kyčelního kloubu se zavedenou totální endoprotézou (TEP). Tyto D-N stavy byly následně porovnány pro čtyři různé varianty dříků. Byla provedena ...