Now showing items 1-10 of 10

 • Dřevěná nosná konstrukce patrového domu 

  Junková, Karolina
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh a statické posouzení dřevěné nosné konstrukce patrového obytného domu. Budova má tři podlaží - 1. nadzemní parto, 2. nadzemní patro a obytné podkroví. Půdorysné rozměry konstrukce ...
 • Dřevěná nosná konstrukce sportovního objektu 

  Grochalová, Eva
  Obsahem diplomové práce je návrh a posouzení dřevěné nosné konstrukce sportovního objektu s kruhovým půdorysem, tzn. ve tvaru kopule. Konstrukce je navržena jako: geodetická a žebrová kopule. Obě jsou z lepeného lamelového ...
 • Galerie letecké techniky a tradic letectví na letišti Medlánky v Brně 

  Blahová, Dagmar
  Diplomová práce se zabývá návrhem Galerie letecké techniky a tradic letectví na letišti Medlánky v Brně. Součástí práce je také urbanistické řešení daného území sportovního letiště Medlánky, jeho propojení s přilehlými ...
 • Nosná konstrukce planetária v Šumperku 

  Nosková, Denisa
  Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení nosné konstrukce planetária nad kruhovým půdorysem. Konstrukce je uvažována ve tvaru polokoule s průměrem 26 metrů. Návrh kopule je vytvořen v několika variantách, a to jako ...
 • Stanice lanové dráhy Vranča-Kohútka 

  Pelc, Norbert
  Bakalářská práce se zabývá variantním návrhem nosné konstrukce spodní nástupní stanice lanové dráhy v obci Vranča ve Zlínském kraji. Konstrukce je navržena nad obdélníkovým půdorysem o rozměrech 22x28 m. Materiálové řešení ...
 • Stavebně technologická studie stavby rodinného domu z ekopanelů 

  Habarta, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je popis stavebně technologické studie stavby rodinného domu z Ekopanelů. Jedná se o ekologický difuzně otevřený materiál v podobě panelů, které jsou lisovány za vysoké teploty a tlaku. ...
 • Víceúčelový objekt v Plzni 

  Perhalová, Anna
  Předmětem této diplomové práce je návrh a statické posouzení dřevěné nosné konstrukce víceúčelového objektu v Plzni. Jedná se o kupoli sestávající ze zakřivených žeber v radiálním uspořádání nad trojúhelníkovým půdorysem, ...
 • Vyhlídková věž v západních Jeseníkách 

  Nosková, Denisa
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení konstrukce vyhlídkové věže v západních Jeseníkách. Půdorysný tvar je tvořen pravidelným šestiúhelníkem, jehož vnější průměr je 8,0 m. Pro konstrukci stavby byly použity převážně ...
 • Výstavní pavilon 

  Řeháček, Jakub
  Práce se zabývá návrhem a posouzením nosné konstrukce výstavního pavilonu na předměstí Brna. Konstrukce má tvar kopule vystavěné nad osmiúhelníkovým půdorysem s osmi příčnými výklenky. Rozpětí pavilonu je 30m, vzepětí 8m.
 • Zastřešení sportovní haly ve Vsetíně 

  Chloupek, Adam
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné střešní konstrukce multifunkční sportovní haly ve Vsetíně ve Zlínském kraji. Konstrukce je navržena na půdorysné rozměry 76x35 m. Cílem práce je navrhnout a srovnat návrhy konstrukce ...