Now showing items 1-6 of 6

 • Diagnostické metody pro hodnocení stavu dřevěné konstrukce 

  Balas, Ondřej
  Tato práce je zaměřena na popis a zhodnocení vybraných diagnostických metod používaných při průzkumu dřevěných konstrukcí v terénu. První část popisuje strukturu a vlastnosti dřeva, další část uvádí popis diagnostických ...
 • Diagnostické metody pro hodnocení stavu dřevěné konstrukce 

  Rusz, David
  Práce je zaměřena na provádění a následné zhodnocení vybraných diagnostických metod při průzkumu dřevěné konstrukce. První část popisuje strukturu a vlastnosti dřeva, další část uvádí popis diagnostických metod, následuje ...
 • Návrh rekonstrukce dřevěných konstrukcí stávajícího objektu 

  Bartlová, Jana
  Obsahem práce bylo provést stavebně-technický průzkum dřevěných konstrukcí stávajícího objektu s cílem navrhnout vhodný postup jejich rekonstrukce. Průzkum ukázal konstrukce v nevyhovujícím až havarijním stavu, proto práce ...
 • Přístřešek v areálu parku 

  Svršek, Josef
  Tématem této diplomové práce je návrh nosné konstrukce přístřešku v parku města Hranice na Moravě. Nosná konstrukce je navržena z dřevěných lepených lamelových nosníků pevnostní třídy GL24h. Jedná se konstrukci tvaru kopule, ...
 • Sportovní zařízení v Holešově 

  Lánský, Petr
  Diplomová práce „Sportovní zařízení v Holešově“ je zpracována ve formě prováděcí projektové dokumentace a obsahuje všechny náležitosti dle platných předpisů. Jedná se o komplex dvou propojených budov. V první části se ...
 • Stavební průzkum, diagnostika a návrh rekonstrukce objektu 

  Novotný, David
  Předmětem této diplomové práce je diagnostický průzkum křídla A objektu na adrese Rumiště 8, Brno. Práce obsahuje teoretické poznatky o stavebně technickém průzkumu a diagnostických metodách a jejich vyhodnocení pro určení ...