Now showing items 1-5 of 5

 • Horský penzion s wellness 

  Kopečková, Kristýna
  Předmětem mé diplomové práce je návrh horského penzionu s wellness, který se nachází v obci Malá Morávka, na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Novostavba se nachází v katastrálním území Karlov pod Pradědem. Jedná ...
 • Nízkoenergetický rodinný dům v Heřmanově 

  Zeman, Martin
  Bakalářská práce řeší projekt nízkoenergetického rodinného domu v obci Heřmanov. Jedná se dvoupodlažní dům se šikmou střechou z dřevěných příhradových vazníků. Konstrukční systém objektu je z broušených cihelných bloků ...
 • Penzion 

  Němečková, Lucie
  Diplomová práce řeší novostavbu penzionu v obci Jestřabí v Krkonoších - Křížlice. Penzion je samostatně stojící a nachází se ve svažitém terénu. Penzion má tvar kvádru, se sedlovou střechou. Objekt má tři nadzemní podlaží ...
 • Rodinný dům s lékárnou 

  Svatek, Michal
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování stavebně-technické části projektové dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu s lékárnou. Dům je situován ve Valticích ve svažitém terénu. Jedná se o objekt s dvěmi ...
 • Technologická etapa vrchní hrubé stavby sportovního centra v Polné 

  Mikulášek, Jiří
  Předmětem práce je technologická etapa hrubé vrchní stavby víceúčelového sportovního centra v Polné. Obsahem práce je technická zpráva, řešení dopravních tras, technologické předpisy pro osazení dřevěných příhradových ...