Now showing items 1-6 of 6

 • Dřevostavba rodinného domu 

  Munzar, Daniel
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh dřevostavby rodinného domu. Objekt je navržen jako jednogenerační pro čtyřčlennou rodinu. Objekt je zasazen do svažitého terénu a skládá se ze dvou podlaží. Podlaží částečně zapuštěné ...
 • Rekonstrukce kulturně-vzdělávacího centra 

  Hrůza, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zaobírá problematikou prostorové akustiky vnitřních prostor. V rámci této práce byl zpracován návrh akustických úprav víceúčelového kulturního sálu v Karviné ve snaze zlepšit poslechovou kvalitu a ...
 • Rodinný dům 

  Suchý, Petr
  Tématem bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu. Cílem je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Obsahem práce je studie rodinného domu, výkresová a textová část. Novostavba je určena pro trvalé ...
 • Rodinný dům s kanceláří daňového poradce 

  Černý, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby rodinného domu s kanceláří daňového poradce. Stavba se nachází v obci Lhota u Lísku, v kraji Vysočina. Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu, s jedním nadzemním podlažím ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Románek, Michal
  Hlavním cílem práce je zhotovení projektu pro provedení stavby podle technických norem, zákonů, technických předpisů pro provedení stavby. Předmětem projektu je novostavba rodinného domu s provozovnou. Obytná část domu je ...
 • Stavebně technologická etapa provedení zastřešení objektu pro sociální bydlení 

  Něnička, Roman
  Bakalářská práce popisuje stavebně technologickou etapu provedení zastřešení objektu pro sociální bydlení. Věnuje se řešením nosné konstrukce zastřešení, montáže klempířských prvků, pokládky střešní krytiny a dalších částí ...