Now showing items 1-1 of 1

  • 3D model dřevěného kostela sv. Paraskivy v Blansku 

    Michalková, Jana
    Předmětem této diplomové práce je zaměření a vyhotovení 3D modelu historické budovy. Pro tyto účely byl vybrán dřevěný kostel sv. Paraskivy v Blansku. Na úvod se práce zabývá historií a popisem kostela. Následuje popis ...