Now showing items 1-20 of 26

 • Alternativní řešení zastřešení bytového domu v Brně 

  Kučerová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá řešením technologické etapy zastřešení bytového domu v Brně. Tato práce zahrnuje stavebně – průvodní a souhrnnou technickou zprávu, technologické předpisy vztahující se k problematice řešené ...
 • Dřevostavba rodinného domu 

  Mertl, Vítek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem masivní dřevostavby - srubu, jako domu pro bydlení pětičlenné rodiny s dílnou na drobnou ruční výrobu. Stavební objekt je situován v Krušných horách v obci Klíny, okres Most. Navržený ...
 • Metodika diagnostiky dřevěných konstrukcí 

  Zouharová, Kateřina
  Práce je zaměřena na posouzení stavu dřevěné střešní konstrukce rekonstruovaného rodinného domu v obci Lomnice. První část popisuje strukturu a vlastnosti dřeva, v další části následuje popis diagnostických metod, v závěrečné ...
 • Novostavba rodinného domu, Vřesina 

  Hluchník, Vilém
  Předmětem této bakalářské práce je vypracování stavebně technické části projektové dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu ve Vřesině. Objekt se nachází na jižním svahu s mírným sklonem. Stavba má dvě nadzemní ...
 • Obecní centrum Moutnice 

  Hrdý, Václav
  Projekt řeší multifunkční budovu se zázemím pro obec Moutnice. Nachází se ve středu obce Moutnice. Terén je mírně svažitý k severu. Dům je dvoupodlažní. V 1NP se nachází knihovna s veškerým zázemím, garáž s dílnou a se ...
 • Obnova Alfredovy chaty v Jeseníkách 

  Bureš, Miloš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem chaty s ubytováním a restaurací. Chata leží v Jeseníkách. Dům je navržen jako samostatně stojící, zděný, s dřevěným krovem a sedlovou střechou. Budova má tři nadzemní podlaží a je ...
 • Obnova staré pošty Rousínov 

  Hradilová, Daniela
  Projekt Obnova staré pošty Rousínov se nachází v centru města Rousínov na Sušilově náměstí, asi 20 km východně od Brna. Novou náplní je přechodné ubytování specifického typu hostel. V rámci projektu je řešen jednak stávající ...
 • Penzion Na Pasekách 

  Musílková, Julie
  V rámci bakalářské práce jsem řešila projekt penzionu, který je umístěn v CHKO Žďárské vrchy. Jedná se o stavbu samostatně stojící v mírně svažitém terénu. Budova je řešena bezbariérovým způsobem a je určena k rekreaci s ...
 • Penzion v Orlických horách 

  Dvořák, Martin
  V předmětu mé diplomové práce řeším zpracování dokumentace novostavby penzionu v Orlických horách. Jedná se o volně stojící podsklepený objekt se třemi nadzemními podlažími ve svažitém terénu. Penzion je zastřešený sedlovou ...
 • Polyfunkční dům Na Skřivánku v Chotěboři 

  Janáček, Jiří
  Hlavním úkolem diplomové práce je zpracování projektu pro provádění stavby polyfunkčního domu Na Skřivánku v Chotěboři. Polyfunkční dům má jedno podzemní a 4 nadzemní podlaží. V podzemním podlaží se nachází prostory sloužící ...
 • Přepočet krovu kostela sv. Kateřiny v Kateřinkách 

  Bayer, Petr
  Kostel sv. Kateřiny se nachází v Opavě-Kateřinky, Kostelní 119/1. Vzhledem k rozsáhlému poškození konstrukce krovu, byla provedena prohlídka se zaměřením na geometrii jednotlivých prvků a jejich poškození (rozsah trhlin a ...
 • Rekonstrukce městského úřadu 

  John, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí městského úřadu v Adamově, spočívající v řešení bezbariérového užívání stavby, celkové zlepšení energetické náročnosti budovy a vytvoření nových kancelářských prostor, formou ...
 • Rekonstrukce skladovacího objektu 

  Morcinková, Eliška
  Předmětem této bakalářské práce je rekonstrukce administrativní budovy v Třinci. Práce je rozdělena na dvě části: návrh a posouzení dřevěné konstrukce krovu nad celým půdorysem budovy na rozpětí přibližně 16 × 21 m a ocelové ...
 • Rodinný dům 

  Beranová, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby. Konkrétně byly vypracovány části A, B, C, D.1.1 a D.1.3 přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky ...
 • Rodinný dům 

  Mikač, Jakub
  Tématem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace samostatně stojícího rodinného domu ve městě Vsetíně. Stavební pozemek se nachází v lokalitě Stará Cesta, která je uzemním plánem města určena k výstavbě objektů ...
 • Rodinný dům 

  Polnický, Vít
  Projekt řeší novostavbu rodinného domu v Nové Městě na Moravě. Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Novostavba je určena pro čtyř člennou rodinu pro celoroční obývání. Objekt má 2 ...
 • Rodinný dům s kanceláří daňového poradce 

  Černý, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby rodinného domu s kanceláří daňového poradce. Stavba se nachází v obci Lhota u Lísku, v kraji Vysočina. Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu, s jedním nadzemním podlažím ...
 • Rodinný dům s projektovou kanceláří 

  Herman, Tomáš
  Zpracovaným tématem bakalářské práce je rodinný dům s projektovou kanceláří. Objekt je tvaru L, na čtvercové parcele je orientován vstupem rodinného domu na východ, vstupem projektové kanceláře na sever. Objekt má dvě ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Vosmík, Jan
  Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Projekt řeší novostavbu rodinného domu s provozovnou. Rodinný dům se nachází v Hlinsku v Čechách. Dům je určen pro čtyřčlennou rodinu pro celoroční ...
 • Rodinný dům v Borači 

  Egerová, Tereza
  Tématem bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu v Borači. Cílem je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Obsahem práce jsou studie, výkresová a textová část. Novostavba je určena pro trvalé ...